Jubileusz 100-lecia bankowości pocztowej w Polsce

Aktualności / Z rynku

Bankowość pocztowa w Polsce ma już 100 lat. W 1919 r. do życia powołana została instytucja wzorowana na już istniejących wówczas w Europie bankach pocztowych.

Placówka Banku Pocztowego
Fot. Bank Pocztowy

Bankowość pocztowa w Polsce ma już 100 lat. W 1919 r. do życia powołana została instytucja wzorowana na już istniejących wówczas w Europie bankach pocztowych.

#RobertKuraszkiewicz: Korzyści z synergii instytucji pocztowej i finansowej są nie do przecenienia #BankowośćPocztowa #100LatBankPocztowy @PocztowyBank

W celu zapewnienia wszystkim obywatelom równych szans w dostępie do podstawowych usług finansowych, Naczelnik Państwa Józef Piłsudski podpisał w lutym 1919 roku dekret o utworzeniu Pocztowej Kasy Oszczędnościowej.Dziś, sto lat później przedstawiciele Banku Pocztowego podkreślają, że wchodzą w fazę dynamicznego rozwoju bankowości pocztowej w Polsce.

– Bank Pocztowy generuje lepsze wyniki niż rok temu, wzrasta akcja kredytowa, a naszym klientom zaoferowaliśmy nowoczesną mobilną bankowość EnveloBank oraz nowe rozwiązania płatności mobilnych. Co ważne, wzrasta też sprzedaż w kanale Poczty Polskiej, czyli naszego naturalnego partnera, poprzez sieć liczącą 4,7 tys. placówek. Wykonana w ostatnim czasie praca oraz widoczna już poprawa wyników to dobry prognostyk w perspektywie długoterminowej jeśli chodzi o rozwój Banku Pocztowego w ciągu kilku najbliższych lat – mówi Robert Kuraszkiewicz, Prezes Banku Pocztowego.

Z okazji setnej rocznicy uruchomienia Pocztowej Kasy Oszczędnościowej zorganizowana została konferencja „100 lat Bankowości Pocztowej”, będąca okazją do dyskusji na temat roli bankowości pocztowej na krajowym rynku finansowym.– Historia i przykłady wielu krajów wskazują wyraźnie, że bankowość pocztowa może odgrywać istotną rolę w budowie nowoczesnego sektora usług finansowych. Korzyści z synergii instytucji pocztowej i finansowej są nie do przecenienia, a harmonijna współpraca krajowych spółek dla lepszego wykorzystania ich potencjału gospodarczego, z poczuciem i zrozumieniem nadrzędności interesu publicznego jest obecnie kluczowa – podkreśla Robert Kuraszkiewicz.
Źródło: Bank Pocztowy SA
Udostępnij artykuł: