Jubileusz Bankowego Arbitrażu Konsumenckiego – 10 lat w służbie konsumentom

Bankowość / Polecamy

Młotek sędziowski i kodeks
Fot. stock.adobe.com/Denis Larkin

Bankowy Arbitraż Konsumencki, powołany przez XII Walne Zgromadzenie Związku Banków Polskich, został uruchomiony 1 marca 2002 roku. Powołanie Bankowego Arbitrażu Konsumenckiego (BAK) i dziesięcioletnia działalność Arbitra Bankowego (Arbiter) służy szybkiemu rozstrzyganiu sporów między bankami a konsumentami. Upowszechnia także wzorce dobrej praktyki bankowej, co w konsekwencji przyczynia się do budowania dobrej, partnerskiej atmosfery w relacjach między bankami i ich klientami.

Rozstrzygnięciom Arbitra podlegają te spory z konsumentami, których wartość nie przekracza 8 000 zł. Orzeczenia są dla banku ostateczne. Natomiast konsument, który nie zgadza się z rozstrzygnięciem, nadal ma możliwość skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego.

Na stanowisko pierwszego Arbitra Bankowego Zarząd ZBP powołał Panią Katarzynę Marczyńską. Sędzia, pełni funkcję Arbitra trzecią kadencję.

W okresie dziesięcioletniej działalności do BAK wpłynęło ponad 9 tys. wniosków. Co roku od 30 do 50 procent postępowań kończy się ugodą lub rozstrzygnięciem na korzyść konsumenta.

Niezależnie od rozstrzygania sporów Pani Arbiter prowadzi działalność dydaktyczną dla pracowników banków oraz popularyzuje wiedzę ekonomiczną wśród klientów – m.in. podczas dyżurów w Stowarzyszeniu Konsumentów Polskich odpowiadając na pytania rzeczników. Ważnym elementem tej wiedzy są np. podkreślanie roli dialogu w kontaktach z bankami (np. w sytuacjach przejściowych trudności w terminowym regulowaniu zobowiązań), informacje o możliwości prowadzenia negocjacji oraz o trybie dochodzenia roszczeń wynikających z umów z bankami.

Więcej informacji o Bankowym Arbitrze Konsumenckim znajdą Państwo na stronie internetowej www.cpb.pl.

Udostępnij artykuł: