Jubileusz: Jak oceniają Państwo rolę Związku Banków Polskich w przekształceniach sektora bankowego po 1989 r.?

BANK 2011/05

Władysław Gołębiewski, członek Rady Nadzorczej Raiffeisen Banku S.A. - Trudno mi być obiektywnym. Mam do tej organizacji ogromny sentyment. Ze Związkiem Banków Polskich jestem związany praktycznie od początku. Wprawdzie nie byłem w składzie pierwszego zarządu, ale bardzo szybko zostałem dokooptowany z ramienia banków zagranicznych. Byłem swego rodzaju łącznikiem. Z jeden strony chodziło o reprezentowanie interesów banków zagranicznych. Z drugiej o przekazywanie doświadczeń, sugestii i wiedzy, którą te banki o znaczeniu europejskim były w stanie przenieść na polski grunt. Wydawało się istotne przyciągnięcie zarówno środków finansowych, jak również wiedzy, doświadczeń, rozwiązań bankowych, technicznych, technologicznych, informatycznych, których wtedy po prostu w Polsce nie było.

W tym czasie powstawały akty prawne regulujące system bankowy i chodziło o to, by zapisy w tych aktach traktowały równo wszystkie banki, nie różnicując własności czy wkładu kapitałowego. Trzeba pamiętać o tym, że to był bardzo specyficzny okres. Do roku 1989 rozliczenia zagraniczne w Polsce prowadziło dosłownie kilka banków. Bank Handlowy przez pięćdziesiąt kilka lat zajmował się wszystkimi rozliczeniami biznesowymi, bank PeKaO S.A. zajmował się rozliczeniami prywatnymi.

I to były wyjątki wśród polskich banków. Trzeba było stworzyć nowy system. Powstawało nowe prawo dewizowe, nowe zasady rozliczeń, nowe zasady kształtowania kursów dewizowych, które były jednym z elementów pakietu ustaw gospodarczych, jakie przyjął rząd ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: