Jubileusz: Jaką rolę odegrał Związek Banków Polskich w rozwoju bankowości w Polsce w minionych 20 latach?

BANK 2011/05

Dr Jacek Bartkiewicz, przewodniczący Rady Związku Banków Polskich, prezes zarządu Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. - Powołanie izby zrzeszającej konkurujące ze sobą instytucje było z całą pewnością znaczącym wydarzeniem dla młodego, rozwijającego się sektora finansowego w Polsce. Zadania i rola Związku Banków Polskich na początku lat 90. różniły się zdecydowanie od oczekiwań stawianych obecnie. Początkowo głównym zadaniem ZBP było tworzenie i wspieranie środowiska zapewniającego sprawne funkcjonowanie rozwijającego się sektora finansowego. Mam tu na myśli tworzenie różnego rodzaju izb, jak Krajowa Izba Rozliczeniowa, Biuro Informacji Kredytowej czy też powołanie arbitra bankowego. Bardzo ważnym momentem dla środowiska był także tzw. problem roku 2000, kiedy została przeprowadzona wspólna dla całego sektora kampania informacyjna. Na uwagę zasługuje też działalność związana m.in. z promocją nowoczesnych usług, takich jak karty płatnicze czy bankowość elektroniczna.

ZBP to także organizacja reprezentująca interesy środowiska bankowego nie tylko w Polsce, ale i poza naszymi granicami w ramach Unii Europejskiej. Wyzwaniem dla Związku Banków Polskich jest skuteczne i korzystne reprezentowanie interesów środowiska poza naszymi granicami, w Brukseli. To wymóg czasów, zmian i przede wszystkim rozwiązań prawnych.

Dr Piotr S. Juda,
wiceprzewodniczący Rady Związku Banków Polskich, prezes zarządu Toyota Banku Polska S.A.

– Rola Związku Banków Polskich w rozwoju bankowości w Polsce jest nie do przecenienia. Na szczególne podkreślenie zasługuje działalność ZBP w budowaniu ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: