Jubileusz: Osiągnięcia i wyzwanie

BANK 2011/05

Jerzy Bańka wiceprezes Związku Banków Polskich Przez całe 20 lat swego istnienia Związek Banków Polskich był inspiratorem wielu zmian regulacyjnych. Inicjował je i aktywnie uczestniczył w ich budowaniu - zarówno na etapie konsultacji, uzgodnień międzyresortowych, jak i prac parlamentarnych

Istotny był zwłaszcza wkład ZBP w dostosowanie sektora do integracji europejskiej. Ale nie tylko. Eksperci ZBP, poprzez swoje aktywne uczestnictwo w procesie legislacyjnym, mieli znaczący wpływ na kształt nowoczesnego prawa bankowego i pozostałych regulacji sektora bankowego. To w ZBP powstał pionierski w Polsce projekt arbitrażu konsumenckiego, który stanowił przełom w rozwiązywaniu sporów konsumenckich i może być najlepszym wzorcem dla innych branż. Związek zawsze był rzecznikiem rozwiązań samoregulacyjnych, których przykładem są Zasady Dobrych Praktyk Bankowych i działalność Komisji Etyki Bankowej. Liczne rekomendacje ZBP służą lepszej realizacji potrzeb klientów banków i ochronie ich interesów.

Jedną z istotnych przemian, jakie zaszły dzięki ZBP, jest odmienne postrzeganie relacji pomiędzy bankiem a klientem. ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: