Jubileusz: Prezydenci RP o Związku Banków Polskich

BANK 2011/05

Lech Wałęsa Początek lat dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia charakteryzował się dynamicznymi zmianami społecznymi, politycznymi oraz gospodarczymi. Ten czas był dla Polski okresem budowy fundamentów gospodarki wolnorynkowej, która dziś stała się podstawą pozwalającą zaspokajać potrzeby ekonomiczne obywateli, respektując jednocześnie ich wolną inicjatywę.

Polskie banki, dostosowując się do nowych realiów, również poddane zostały głębokiej transformacji, której celem było stworzenie instytucji efektywnie wspierających stabilny rozwój kraju. Reforma sektora bankowego wymagała dużego zaangażowania ogółu społeczeństwa oraz poniesienia wysokich kosztów, bez których polska bankowość nie mogłaby dziś funkcjonować w obecnym kształcie. Konsekwentna modernizacja infrastruktury bankowej oraz systematyczne wdrażanie nowych technologii i usług umożliwiło stworzenie instytucji o wysokiej jakości, dostosowanych do standardów zarówno europejskich, jak i światowych. To szczególnie ważne w dobie globalizacji, kiedy to rynki, a wraz z nimi granice, zacierają się.

Polska bankowość, budowana przez minione dwudziestolecie, działa obecnie w nieporównywalnie większej skali niż na począ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: