Już 20 tysięcy firm skorzystało z unijnego finansowania JEREMIE

Bankowość

Już 20 tysięcy mikro-, małych i średnich przedsiębiorców skorzystało z pożyczek i poręczeń na kwotę ponad 3,5 mld złotych w ramach unijnej inicjatywy JEREMIE. W sześciu województwach zarządza nią Bank Gospodarstwa Krajowego.

Już 20 tysięcy mikro-, małych i średnich przedsiębiorców skorzystało z pożyczek i poręczeń na kwotę ponad 3,5 mld złotych w ramach unijnej inicjatywy JEREMIE. W sześciu województwach zarządza nią Bank Gospodarstwa Krajowego.

Część środków regionalnych programów operacyjnych 6 województw - łącznie ponad 1,7 mld zł - zostało przeznaczonych na zwrotne wsparcie dla firm poprzez inicjatywę JEREMIE. Środkami tymi zarządza na zlecenie władz regionalnych BGK, pełniąc rolę menadżera funduszy powierniczych.

Realizacja inicjatywy JEREMIE rozpoczęła się w 2009 r. i w szybki tempie zdobyła popularność, czego dowodem jest fakt, że co miesiąc blisko 700 firm otrzymuje wsparcie na rozpoczęcie inwestycji lub poszerzenie działania. Środki JEREMIE są w ciągłym obrocie, a spłacane pożyczki pozwalają kolejnym przedsiębiorstwom na ich zaciąganie.

- Przyczyną sukcesu JEREMIE jest elastyczność oferty produktowej oraz bardzo dobra współpraca z pośrednikami finansowymi, którzy w ramach umów z BGK oferują firmom kredyty, pożyczki i poręczenia - powiedział Jarosław Kała z BGK. Dotychczas zawarliśmy 181 umów na realizację projektów JEREMIE - umowy podpisaliśmy z 60 pośrednikami finansowymi.  Powierzyliśmy im łączną kwotę 2,6 mld zł, z czego ok. 1,1 mld zł na zabezpieczenia pożyczek, a ok. 1,5 mld zł na pożyczki.

Do najbardziej popularnych sektorów, z których firmy korzystają z JEREMIE, należą szeroko pojęte usługi, budownictwo i przemysł lekki. Mikro- i małe firmy przeznaczają pożyczone środki m.in. na zakup, budowę lub modernizację obiektów produkcyjnych, usługowych i handlowych. Wg danych na koniec czerwca br. ponad 25 proc. firm, które skorzystały z JEREMIE, to podmioty rozpoczynające działalność gospodarczą lub mające krótką historię działania.

Najczęściej po środki w ramach inicjatywy JEREMIE sięgają:

  • Mikroprzedsiębiorcy zawarli 16 546 umów, tj. 83 proc. wszystkich umów w programie, łączna wartość finansowania wyniosła 2,17 mld zł.
  • Mali przedsiębiorcy podpisali 2 978 umów, tj. 15 % wszystkich umów w programie,
  • Średni przedsiębiorcy 346 umów, tj. 2 % całości.

Inicjatywa JEREMIE (ang. Joint European Resources for Micro-to-Medium Enterprises - Wspólne zasoby dla małych i średnich przedsiębiorstw) to inicjatywa pozadotacyjnego wsparcia, której celem jest odejście od tradycyjnego, dotacyjnego wsparcia sektora mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, na rzecz zwrotnych instrumentów finansowych (niskooprocentowanych kredytów, pożyczek, poręczeń). Jej ideą jest wsparcie  podmiotów z sektora MŚP w sprawnym i elastycznym finansowaniu ich działalności. W Polsce inicjatywa JEREMIE jest wdrażana na poziomie regionalnym w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych. BGK pełni rolę Menadżera Funduszy Powierniczych JEREMIE w sześciu województwach: dolnośląskim, łódzkim, pomorskim, wielkopolskim, zachodniopomorskim i od grudnia 2012 w mazowieckim.

Źródło: Bank Gospodarstwa Krajowego

Udostępnij artykuł: