Już 70% Polaków oszczędza świadomie

Finanse osobiste / Raporty

Twarde dane potwierdzone badaniami wskazują, że Polakom żyje się coraz lepiej. Wyższe zarobki to nie tylko większa satysfakcja z pracy, ale poprawa jakości życia. W efekcie chętniej i częściej wydajemy. Nadal jednak dominuje zakorzenione w polskiej kulturze zachowawcze podejście do pieniędzy.

Daniel Szewieczek, dyrektor odpowiedzialny za oszczędności i inwestycje w ING Banku Śląskim.
Daniel Szewieczek Fot. ING Bank Śląski

Twarde dane potwierdzone badaniami wskazują, że Polakom żyje się coraz lepiej. Wyższe zarobki to nie tylko większa satysfakcja z pracy, ale poprawa jakości życia. W efekcie chętniej i częściej wydajemy. Nadal jednak dominuje zakorzenione w polskiej kulturze zachowawcze podejście do pieniędzy.

#DanielSzewieczek: Wyniki badania podpowiadają nam, że istotnym obszarem produktowym, który powinniśmy rozwijać są cele oszczędnościowe, które są funkcjonalnością konta oszczędnościowego #Oszczędzanie #KontoOszczędnościowe @ING__Polska

Według „Badania postaw oszczędnościowych” zrealizowanego na zlecenie ING Banku Śląskiego niemal 70% społeczeństwa oszczędza pieniądze, nie rezygnując jednocześnie z uroków życia. Jak zatem zachować balans pomiędzy racjonalnym gospodarowaniem zasobami finansowymi a realizacją dążeń i aspiracji życiowych?

Priorytety zmieniają się

Apetyt Polaków na wydawanie zarobionych pieniędzy nie słabnie. Bogacąc się i zarabiając coraz więcej, obrastamy w kolejne dobra. Przedmioty potwierdzają nasz status materialny, a to wzmacnia złudną niekiedy satysfakcję, poczucie prestiżu i bezpieczeństwa.

Częściej jednak pasję nadmiernego konsumpcjonizmu zastępuje świadomy wybór towarów, dóbr i usług. Wzrasta też świadomość tego, co faktycznie się liczy. Poczucia satysfakcji i sensu życia nie determinuje jedynie posiadanie.

Coraz istotniejsze są doświadczenia i przeżycia, pielęgnowanie pasji czy czas spędzony z bliskimi, na ile to możliwe w wyjątkowych miejscach lub w odmienny niż dotąd sposób. Złoty środek sprowadza się do zachowania balansu pomiędzy „mieć” a „być”.

Przeżycia zamiast przedmiotów

W „Badaniu postaw oszczędnościowych” ponad połowa przebadanych respondentów (54%) wskazała, że dokonując wyboru, woli wydać zaoszczędzone pieniądze na przeżycia i nowe doświadczenia niż na kolejne przedmioty.

To nie oznacza jednak kompletnej samowoli finansowej – dla 61% badanych oszczędzanie pozostaje priorytetem. Respondenci deklarują, że w ciągu ostatniego roku udało im się zaoszczędzić lub odłożyć pieniądze.

Wyniki „Badania postaw oszczędnościowych” wyraźnie wskazują, że Polacy coraz częściej decydują się odkładać na realizację konkretnej potrzeby – wakacje, dzieci, przyjemności. Odmiennie od wyników podobnych badań, które prowadziliśmy w przeszłości, gdzie przeważające było wskazywanie jako celu odkładania po prostu chęci posiadania środków do wykorzystania w przyszłości.

To podpowiada nam, że istotnym obszarem produktowym, który powinniśmy rozwijać są cele oszczędnościowe, które są funkcjonalnością konta oszczędnościowego. Cele oszczędnościowe możliwe do otwarcia w aplikacji mobilnej banku czy też w zwykłym dostępie online pomagają klientom grupować i nazywać cele, na które gromadzą środki.

Dodatkowo wyniki badania wskazują, że regularne oszczędzanie, aby zgromadzić większy kapitał, jest coraz częściej zauważane przez klientów. Tak więc produktowo naszą odpowiedzią są cele oszczędnościowe z regularnym zasilaniem konta oszczędnościowego – stwierdził Daniel Szewieczek, dyrektor odpowiedzialny za oszczędności i inwestycje w ING Banku Śląskim.

Więcej informacji: w marcowym 3/2020 wydaniu Miesięcznika Finansowego Bank.

Źródło: aleBank.pl
Udostępnij artykuł: