Już ponad 0,5 mln wniosków o 300+ złożonych przez bankowość elektroniczną. Urzędy zaczęły wypłatę świadczeń z programu “Dobry Start”

Finanse osobiste

Pieniądze w słoiku z napisem edukacja na tle książek
Fot. stock.adobe.com/number1411

Liczba wniosków o 300 zł z programu "Dobry Start" wysłanych za pośrednictwem serwisów bankowych przekroczyła już 0,5 miliona. Urzędy rozpoczęły już wypłatę pierwszych świadczeń.

Liczba wniosków o #300plus z programu #Dobrystart wysłanych za pośrednictwem serwisów bankowych przekroczyła już 0,5 mln #banki @MRPiPS_GOV_PL

Przypomnijmy, że wnioski o świadczenia z programu „Dobry Start” można składać osobiście, listownie lub online poprzez jeden z trzech kanałów: ministerialny Portal Informacyjno-Usługowy Emp@tia, bankowość elektroniczną oraz Platformę Usług Elektronicznych ZUS. Wnioski w tradycyjnej, papierowej wersji przyjmowane są od 1 sierpnia, miesiąc później niż w wersji elektronicznej.

Czytaj także: 300+: w tych bankach złożysz wnioski online o świadczenia >>>

Program „Dobry Start” to 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Świadczenie dobry start przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24 roku życia. Wsparcie otrzymać może 4,6 mln uczniów. Koszt realizacji świadczenia szacuje się na ok. 1,4 mld zł rocznie.

Czytaj także: Jak złożyć wniosek o pieniądze z programu „Dobry start”?

Gdzie złożyć wniosek?

Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić mama lub tata dziecka, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka, a w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej – rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej. Wniosek – podobnie jak wnioski o świadczenie wychowawcze z programu „Rodzina 500+” – można składać już od 1 lipca online przez stronę Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl oraz przez bankowość elektroniczną kilkunastu polskich banków.

Cieszymy się, że nowoczesne technologie polskich banków są wykorzystywane przez administrację i naszych klientów. Współpraca banków z administracją państwową w zakresie obecnego programu skierowanego do uczniów rozpoczynających rok szkolny, jak również w latach poprzednich w zakresie programu „Rodzina 500+” świadczy o stałym rozwoju gospodarki elektronicznej w Polscepowiedział Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes Związku Banków Polskich. Od 1 sierpnia możliwe będzie również składanie wniosków drogą tradycyjną – papierową.

Co ważne, osoby ubiegające się o świadczenie otrzymają informację o jego przyznaniu na podany we wniosku adres e-mail. W celu usprawnienia i przyspieszenia procesu przyznawania świadczenia dobry start zrezygnowano z konieczności wydania i doręczenia decyzji administracyjnych. Będą one wydawane jedynie w przypadku odmowy przyznania świadczenia, a także w sprawach nienależnie pobranych świadczeń. Ministerstwo Rodziny przestrzega przed oszustami podszywającymi się pod instytucje realizujące świadczenie. Instytucja gminna lub powiat realizująca świadczenie dobry start nie prosi o numer konta, a wysyłana przez nią wiadomość e-mail ma charakter czysto informacyjny. W wiadomości od instytucji gminnej lub powiatowej nie znajdzie się prośba ani o odpowiedź, ani o kliknięcie w jakikolwiek link.

Źródło: Związek Banków Polskich

Udostępnij artykuł: