Już ponad 250 tys. przedsiębiorców w Programie Polska Bezgotówkowa!

Bezgotówkowo

Ponad ćwierć miliona przedsiębiorców w Polsce przyjmuje już płatności bezgotówkowe, korzystając z terminali sfinansowanych przez Program Polska Bezgotówkowa.

Logo Fundacji Polska Bezgotówkowa
Logo Fundacji Polska Bezgotówkowa

Ponad ćwierć miliona przedsiębiorców w Polsce przyjmuje już płatności bezgotówkowe, korzystając z terminali sfinansowanych przez Program Polska Bezgotówkowa.

Fundacja Polska Bezgotówkowa poinformowała, że w całej Polsce do Programu przystąpiło już ponad 250 tys. przedsiębiorców, u których funkcjonuje 350 tys. terminali płatniczych, zainstalowanych w ramach Programu Polska Bezgotówkowa.

Za pośrednictwem terminali z Programu zrealizowano już ponad 407 mln transakcji za łączną kwotę 21,6 mld złotych. Wśród beneficjentów Programu znaleźli się przedsiębiorcy reprezentujący sektor małych, średnich oraz mikroprzedsiębiorstw, a także podmioty administracji publicznej oraz związki wyznaniowe.

Czytaj także: Polska Bezgotówkowa: liczba terminali w programie sięgnęła 335 tys. >>>

Terminale instalowane w ramach Programu działają już w blisko 15 tys. miejscowości na terenie całej Polski. Prawie połowa terminali jest używana przez przedsiębiorców z województwa mazowieckiego, śląskiego, wielkopolskiego i małopolskiego. Pierwszą piątkę zamyka województwo dolnośląskie.

Cieszy nas fakt, że już ponad ćwierć miliona przedsiębiorców korzysta z terminali w ramach Programu Polska Bezgotówkowa. Dzięki naszym działaniom udało się zmienić obszar płatności bezgotówkowych w naszym kraju oraz ich postrzeganie zarówno przez przedsiębiorców, jak i konsumentów.

- Nasze cele na kolejne lata są równie ambitne – komentuje dr Mieczysław Groszek, prezes Fundacji Polska Bezgotówkowa.

Pozytywny stosunek Polaków do transakcji bezgotówkowych

Pozytywny stosunek Polaków do transakcji bezgotówkowych potwierdzają również wyniki badania zrealizowanego na zlecenie Fundacji Polska Bezgotówkowa przez POLASIK Research. Wśród badanych byli zarówno uczestnicy Programu Polska Bezgotówkowa, jak i przedsiębiorcy nieposiadający terminala płatniczego. Przedsiębiorcy, którzy wzięli udział w badaniu wskazywali, że doświadczenia związane z epidemią nowego koronawirusa utwierdziły ich w decyzji o instalacji terminala. Ci przedsiębiorcy, którzy nie posiadają jeszcze terminala, zaczęli natomiast myśleć o podłączeniu go w swojej firmie w najbliższej przyszłości. Przedsiębiorcy biorący udział w Programie Polska Bezgotówkowa zauważyli wzrost liczby transakcji wykonywanych za pomocą płatności bezgotówkowych.

Według danych Fundacji Polska Bezgotówkowa średni obrót per terminal miesięcznie wzrósł w porównaniu do analogicznego okresu w zeszłym roku o około 30 proc. Nastąpił również wzrost liczby miesięcznych transakcji per terminal.

Pandemia zwiększyła zainteresowanie płatnościami bezgotówkowymi

- Epidemia zwiększyła zainteresowanie płatnościami bezgotówkowymi, jednak należy pamiętać, że stało się to przy spadku wolumenu transakcji. Większe zainteresowanie płatnościami bezgotówkowymi ma miejsce od marca br., ale wiele branż funkcjonowało i funkcjonuje nadal w ograniczonym zakresie, do wielu z nich klienci nie powrócili w takiej liczbie jak przed marcem 2020. Ważne jest jednak to, że przedsiębiorcy postrzegają płatności bezgotówkowe, jako te, które gwarantują szybkość, wygodę, a może przede wszystkim higienę i bezpieczeństwo dla klientów. Wielość komunikatów, które mówiły o tym, że płatności bezgotówkowe są bezpieczne dla zdrowia, docierała do obywateli z wielu stron, a to przełożyło się np. na wzrost liczby transakcji per terminal miesięcznie – dodaje dr Mieczysław Groszek, prezes Fundacji Polska Bezgotówkowa.

Czytaj także: Wirus zachęcił do płatności bezgotówkowych >>>

Pomimo wzrostu udziału płatności bezgotówkowych i pozytywnych doświadczeń zarówno przedsiębiorców, jak i konsumentów, poziom konsumpcji ogółem jest nadal niski, a stan ten będzie prawdopodobnie utrzymany w najbliższych miesiącach, zwłaszcza w branżach, które nie mogą w pełni funkcjonować.

Optymizmem napawa fakt, że z danych zbieranych przez Fundację Polska Bezgotówkowa wynika, że od kilku miesięcy widoczny jest zdecydowany wzrost płatności bezgotówkowych w branżach, które dotychczas sporadycznie korzystały z terminali.

- Do „bezgotówki” przekonują się branże, które dotychczas nie były zainteresowane taką formą płatności. Jest to chyba znak naszych czasów – koronawirus z pewnością zachęcił przedsiębiorców do instalacji terminala. O możliwość płacenia kartą pytają też coraz częściej również sami klienci. Fundacja ułatwia przedsiębiorcom instalację terminali płatniczych, umożliwiając brak opłat za urządzenie przez 12 miesięcy – podsumowuje dr Mieczysław Groszek.

Program Polska Bezgotówkowa

Do Programu Polska Bezgotówkowa mogą zgłaszać się małe, średnie i mikropodmioty, które chcą rozpocząć przyjmowanie płatności bezgotówkowych, a w okresie ostatnich 12 miesięcy w swoim punkcie handlowo-usługowym nie akceptowały płatności bezgotówkowych. Do udziału w Programie uprawnione są podmioty, które posiadają maksymalnie 5 placówek detalicznych. Uczestnicy Programu otrzymają wsparcie ze strony Fundacji polegające na pokryciu kosztów związanych z otrzymaniem terminala do akceptacji kart oraz kosztów obsługi płatności bezgotówkowych przez 12 miesięcy.

Od 1 września 2018 r. Program Polska Bezgotówkowa został rozszerzony o urzędy i inne instytucje sektora publicznego oraz o inne podmioty przyjmujące płatności, a niebędące przedsiębiorcami. Tym samym obejmuje on swoim działaniem także takie instytucje, jak urzędy gminne, sądy, uczelnie wyższe, instytucje kultury, sztuki i sportu, parki narodowe oraz szpitale i przychodnie, przedsiębiorstwa komunalne, a także fundacje czy stowarzyszenia.

Udostępnij artykuł: