Język migowy w urzędach

Samorząd

Pochylając się nad problemami osób niepełnosprawnych przyjęto ustawę zapewniającą im pomoc osób władających językiem migowym w kontakcie z urzędami administraci publicznej. Prezydent Bronisław Komorowski podpisał ustawę 12 września 2011 roku.

Pochylając się nad problemami osób niepełnosprawnych przyjęto ustawę zapewniającą im pomoc osób władających językiem migowym w kontakcie z urzędami administraci publicznej. Prezydent Bronisław Komorowski podpisał ustawę 12 września 2011 roku.

W Polsce jest 27,5 tysiąca osób niesłyszących oraz 33 tysiące słabosłyszących. Teraz będą one mogły skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego. Warunek jest jedynie taki, że należy co najmniej 3 dni robocze wcześniej zgłosić potrzebę obecności tłumacza. Ustawa zakłada też, że osoba niesłysząca i niedosłysząca będzie mogła korzystać z pomocy osoby wyznaczonej przez siebie.

W ramach powyższych działań stworzony zostanie elektroniczny rejestr tłumaczy języka migowego, który prowadzony będzie przez wojewodów. Powołana zostanie również 17-osobowa Polska Rada Języka Migowego.

Zapewnienie przez urząd pomocy osobie niesłyszącej nie może się wiązać z żadnymi dodatkowymi opłatami. Wynagroszenie tłumacza za godzinę pracy wynosić będzie maksymalnie 2 proc. przeciętnego wynagroszenia w poprzednim kwartale.

Ustawa wejdzie w życie 3 listopada 2011 roku.

Źrodło: www.samorzad.infor.pl

Udostępnij artykuł: