Kancelaria prawna uzupełnieniem usług firm zarządzających należnościami

Finanse i gospodarka

Działalność w branży zarządzania wierzytelnościami wymaga wysokiego profesjonalizmu w realizacji świadczonych usług i wiąże się z koniecznością znajomości aspektów prawnych z obszaru windykacji. Istotne jest zatem, aby firma zarządzająca należnościami posiadała dział prawny lub kancelarię prawną specjalizującą się w tej dziedzinie i dopełniającą usługi, które stanowią główny obszar jej biznesu. Przedsiębiorca zlecający obsługę zaległych wierzytelności firmie, która w swych strukturach posiada wyspecjalizowaną kancelarię prawną, ma pewność kompleksowej obsługi oraz gwarancję rozwiązań dopasowanych do  indywidualnych potrzeb i wymogów prawnych.

Działalność w branży zarządzania wierzytelnościami wymaga wysokiego profesjonalizmu w realizacji świadczonych usług i wiąże się z koniecznością znajomości aspektów prawnych z obszaru windykacji. Istotne jest zatem, aby firma zarządzająca należnościami posiadała dział prawny lub kancelarię prawną specjalizującą się w tej dziedzinie i dopełniającą usługi, które stanowią główny obszar jej biznesu. Przedsiębiorca zlecający obsługę zaległych wierzytelności firmie, która w swych strukturach posiada wyspecjalizowaną kancelarię prawną, ma pewność kompleksowej obsługi oraz gwarancję rozwiązań dopasowanych do  indywidualnych potrzeb i wymogów prawnych.

Obsługa prawna przedsiębiorstwa zdeterminowana jest specyfiką branży, w której ono działa. Inaczej będzie wyglądała w sektorze telekomunikacyjnym,  inaczej w finansowym, a jeszcze inaczej w obszarze budowlanym czy energetycznym. W związku z tym praca prawników w firmie wymaga doskonałej znajomości danej dziedziny prawa i zakresu stosowania przepisów. Wewnętrzni prawnicy mają jednak najczęściej za zadanie sporządzać opinie, prowadzić procesy sądowe w imieniu firmy lub przygotowywać bądź weryfikować umowy z kontrahentami i pracownikami. Niekonieczne jednak są specjalistami w obszarze windykacji sądowej i dochodzeniu roszczeń z tytułu zaległych wierzytelności. Nie zawsze też mają czas, aby poświęcić się długotrwałemu procesowi egzekucyjnemu. Dlatego w sytuacji, kiedy przedsiębiorstwo zamierza zlecić zarządzanie wierzytelnościami firmie zewnętrznej, warto aby wybrało taką, która  ma doświadczenie w obszarze odzyskiwania należności.

Wartość dodana

Działania kancelarii prawnej w procesie odzyskiwania należności mają niebagatelne znaczenie dla bezpieczeństwa przedsiębiorcy. Kancelaria, będąca częścią firmy zarządzającej należnościami danego klienta, ma wgląd w toczącą się sprawę już na etapie windykacji polubownej. Gdy osoba posiadająca zobowiązanie dłużne odmawia współpracy, kancelaria może kontynuować proces odzyskiwania należności na etapie sądowym i egzekucyjnym. Oznacza to, że w każdym przypadku, w którym wymagana jest interwencja prawna, klienci otrzymują wsparcie radców i adwokatów przy zachowaniu ciągłości procesu, bez konieczności ponownego angażowania klienta w obsługę trudnych wierzytelności Przykładem kancelarii działającej w ramach większej grupy zarządzającej należnościami jest Casus Zarzycka&Wspólnicy Kancelaria Prawna.

Weryfikacja umów

Współpraca z firmą działającą w branży zarządzania wierzytelnościami, posiadającą własną kancelarię prawną zapewnia szerokie spektrum działań prewencyjnych, które niejednokrotnie pozwalają uniknąć problemów z płatnościami ze strony partnerów handlowych. Prawnicy z Casus Zarzycka&Wspólnicy analizują umowy handlowe i wskazują najlepsze rozwiązania, pozwalające zabezpieczyć interesy klientów. Usługę weryfikacji umów dopełniają też zapisy formalnoprawne, pozwalające uniknąć nieuczciwych praktyk kontrahentów, które są dostosowane do specyfiki i złożoności branży. Doświadczenie zdobywane w praktyce ma decydujące znaczenie dla skuteczności tego typu weryfikacji.

Windykacja sądowa

Kancelaria prawna działająca w strukturach firmy zarządzającej należnościami udziela też kompleksowego doradztwa prawnego, prowadząc obsługę wierzytelności zarówno na etapie przedsądowym, jak i sądowym. W ramach swojego wsparcia kancelaria oferuje szereg usług, takich jak: analizę dokumentacji, w posiadaniu której jest klient, prowadzenie rozmów polubownych z klientami mającymi zobowiązania dłużne, zawieranie ugód sądowych i pozasądowych, ustanawianie dodatkowych zabezpieczeń wierzytelności, analizę sytuacji majątkowej osoby zadłużonej i szans na skuteczną egzekucję, wybór komornika sądowego, który w ocenie kancelarii najlepiej zrealizuje daną sprawę.

Współpraca się opłaca

Stała współpraca z kancelarią prawną pozwala kompleksowo i rzetelnie przeprowadzić klienta przez cały proces postępowania windykacyjnego, tak aby na każdym etapie czuł wsparcie profesjonalnych podmiotów zarządzających należnościami.

Źródło: Grupa Casus Finanse

 

Udostępnij artykuł: