Kancelaria Schoenherr doradzała EVO Payments przy przejęciu eService

Finanse i gospodarka

Schoenherr, wiodąca, środkowoeuropejska kancelaria specjalizująca się w prawie gospodarczym, doradza firmie EVO Payments International LLC w związku z na-byciem większościowego pakietu akcji spółki eService S.A. od banku PKO BP SA. Wartość transakcji wynosi 113,5 mln USD, z zastrzeżeniem że cena może podle-gać korekcie w związku z zastrzeżonym w dokumentacji mechanizmem zwięk-szenia ceny (tzw. "earnout").

Zamknięcie transakcji jest uzależnione od wymaganych prawem zezwoleń. W wyniku transakcji EVO (poprzez swoją niemiecką spółkę zależną) stanie się wła-ścicielem 66% udziałów eService, a PKO BP pozostanie akcjonariuszem mniej-szościowym z pakietem 34% udziałów spółki, która przed zamknięciem transakcji zostanie przekształcona w Sp. z o.o.

eService jest jednym z liderów polskiego rynku płatności z użyciem kart płatni-czych, płatności mobilnych oraz usług akceptacji płatności. W 2012 roku firma rozliczyła transakcje o łącznej wartości ponad 24 mld zł. EVO Payments Interna-tional jest jednym z największych dostawców usług płatniczych w Ameryce Pół-nocnej, który dynamicznie rozszerza swoją działalność w Europie.

Kancelaria Schoenherr wspiera swojego klienta we wszystkich aspektach trans-akcji, w tym w audycie prawnym (tzw. „due diligence”), w przygotowaniu doku-mentacji dotyczącej transakcji oraz w postępowaniu przed organem antymono-polowym.

Pracami zespołu Schoenherr kieruje Katarzyna Terlecka, partner w warszawskim biurze kancelarii, a w jego skład wchodzą również adwokat Mateusz Rogoziński, prawnik Krzysztof Leśniak, a także specjaliści prawa konkurencji – Volker Weiss, partner w wiedeńskim biurze kancelarii, oraz adwokat Michał Markowicz.

EVO Payments International doradzali również Deutsche Bank oraz Alston & Bird.

Udostępnij artykuł: