„Kapitał Bezpieczeństwa” dał zarobić inwestorom

Finanse i gospodarka

Premią w wysokości aż 19% zakończył się w październiku b.r. produkt strukturyzowany "Kapitał Bezpieczeństwa", opracowany i wdrożony przez Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa SA we współpracy z Getin Bankiem. Zaplanowany na 3 lata, oprócz gwarancji kapitału, oferował również ochronę ubezpieczeniową na wypadek zgonu w trakcie trwania okresu odpowiedzialności ubezpieczyciela lub dożycia końca tego okresu.

„Kapitał Bezpieczeństwa” to produkt strukturyzowany. Klienci na koniec okresu odpowiedzialności otrzymali świadczenie ubezpieczeniowe z tytułu dożycia do końca tego okresu powiększone o premię uzależnioną od wyniku wypracowanego na instrumentach finansowych. Produkt opierał się na inwestycji w indeks BNP Paribas Global Agribusiness, w skład którego wchodzą spółki z sektora chemicznego, producenci maszyn przemysłowych oraz wytwórcy żywności.

Stworzony przez TUnŻ Europa SA i Getin Bank produkt umożliwiał osiągnięcie zysku przy jednoczesnej gwarancji 100 procent zainwestowanego kapitału na koniec okresu ubezpieczenia. Istotne, że zysk wypłacany klientowi na koniec okresu inwestycji w formie świadczenia ubezpieczeniowego nie podlegał podatkowi od zysków kapitałowych. Produkt był dostępny w sieci oddziałów Getin Banku w 2008 r.

Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa SA wraz z notowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych Towarzystwem Ubezpieczeń Europa SA tworzą Grupę Ubezpieczeniową Europa. Specjalizuje się ona w bancassurance – ubezpieczeniach sprzedawanych w powiązaniu z ofertą bankową. Na koniec 2010 r. Europa była trzecią największą grupą ubezpieczeniową na polskim rynku wg składki przypisanej brutto (wg PSR, dane KNF). Przez ostatnie półtora roku spółka życiowa wdrożyła blisko 90 autorskich strategii inwestycyjnych.

Udostępnij artykuł: