Kapitał na Własny Kąt – dobra lokata, tańszy kredyt

Bankowość

Kupujący mieszkanie lub dom na kredyt jest zobowiązany do pokrycia części kosztów inwestycji z własnej kieszeni. Dla tych, którzy nie mają jeszcze potrzebnej sumy na wkład własny PKO Bank Polski przygotował specjalną ofertę - Kapitał na Własny Kąt. Korzystając z niego można oszczędzić na preferencyjnych warunkach a potem otrzymać kredyt hipoteczny z obniżoną prowizją.

Kupujący mieszkanie lub dom na kredyt jest zobowiązany do pokrycia części kosztów inwestycji z własnej kieszeni. Dla tych, którzy nie mają jeszcze potrzebnej sumy na wkład własny PKO Bank Polski przygotował specjalną ofertę - Kapitał na Własny Kąt. Korzystając z niego można oszczędzić na preferencyjnych warunkach a potem otrzymać kredyt hipoteczny z obniżoną prowizją.

Kapitał na Własny Kąt to nowy produkt z grupy planów systematycznego oszczędzania (Program Budowania Kapitału). Uczestnik Programu odkłada co miesiąc na bezpiecznej lokacie bankowej kwotę  w zadeklarowanej przy podpisywaniu umowy wysokości. Jest ona korzystanie oprocentowana - według stawki rynkowej WIBOR 3M.

Dodatkowo za systematyczność i terminowe wpłaty w zdeklarowanej wysokości uczestnik programu otrzymuje premię odsetkową po każdym półrocznym okresie oszczędzania. Premia rośnie w myśl zasady "im dłużej oszczędzasz tym większa premia odsetkowa".  Program trwa 5 lat i można go przedłużyć na kolejne 60 miesięcy. Po zakończeniu oszczędzania klient może otrzymać kredyt hipoteczny z obniżoną prowizją o tyle procent ile tysięcy złotych uzbierał w ramach Programu. Warunki - trzeba oszczędzać co najmniej rok (korzystna formuła kapitalizacji odsetek umożliwia przerwanie oszczędzania praktycznie w dowolnym momencie bez utraty odsetek należnych za okres oszczędzania), wnioskowana kwota kredytu to co najmniej 150 tys. zł.

- Rozwijamy naszą ofertę produktową aby lepiej zaspakajać potrzeby klientów, uwzględniamy przy tym zmiany rynkowe i wymogi związane z rynkiem kredytów hipotecznych. Klient decydując się na przystąpienie do Programu Budowania Kapitału na Własny Kąt otrzymuje możliwość systematycznego oszczędzania na lokacie z korzystnym oprocentowaniem. Ponadto jeśli spełnia warunki umowy co pół roku uzyskuje dodatkową premię odsetkową, może także liczyć na preferencyjne warunki przy udzielaniu kredytu w postaci niższej prowizji - mówi Rafał Madej, dyrektor Departamentu Produktów Inwestycyjnych i Ubezpieczeniowych.

W ofercie są dwa rodzaje programu. W "Programie 250" oszczędzający zobowiązuje się do pierwszej wpłaty w wysokości 500 zł, a w kolejnych miesiącach w zadeklarowanej kwocie od 250 do 500 zł. Udział w "Programie 500" oznacza odpowiednio: 1000 zł w pierwszej wpłacie i kolejne w wysokości od 500 do 1000 zł miesięcznie. W trakcie trwania okresu umownego nie ma możliwości zmiany programu.

Program Budowania Kapitału na Własny Kąt jest trzecim produktem PKO Banku Polskiego w grupie planów systematycznego oszczędzania. Bank oferuje już od blisko dwóch lat bardzo popularne wśród klientów Programy Budowania Kapitału na Marzenia i Emeryturę. Korzysta z nich już ponad milion osób. Oprócz możliwości oszczędzania na lokacie bankowej, tak jak to ma miejsce w Kapitale na Własny Kąt, oferują one również możliwość lokowania środków w fundusze inwestycyjne oraz hybrydowo  - część oszczędności składana jest na rachunku bankowym a część lokowana w jednostkach udziałowych funduszy inwestycyjnych.

Źródło: PKO Bank Polski

Udostępnij artykuł: