Kapitał prywatny może wspomóc TBS-y i spółdzielnie mieszkaniowe

Multimedia / Nieruchomości / Rynek

Zdaniem Michała Sapoty prezesa HRE Investments, należy zmienić przepisy dotyczące spółdzielczości mieszkaniowej oraz Towarzystw Budownictwa Społecznego.

Michał Sapota, Think Tank HRE
Michał Sapota, Think Tank HRE

Zdaniem Michała Sapoty prezesa HRE Investments, należy zmienić przepisy dotyczące spółdzielczości mieszkaniowej oraz Towarzystw Budownictwa Społecznego.

#MichałSapota: Może dobrym rozwiązaniem byłoby dopuszczenie do TBS-ów jako większościowych udziałowców kapitału prywatnego, #TBS – realizowałyby w części cele społeczne, a w części komercyjne @HeritagePolska

Michał Sapota prezes HRE Investments uważa, że wielkie spółdzielnie mieszkaniowe są niesterowalne. Spółdzielcy praktycznie nie mają wpływu na działania zarządu spółdzielni mieszkaniowej.Wielkie spółdzielnie mieszkaniowe w tej chwili praktycznie nie budują nowych mieszkań.W istocie zarządy spółdzielni mieszkaniowych administrują posiadanymi zasobami, a nie zarządzają spółdzielnią.

Podobnie zdaniem Michała Sapoty, TBS nie spełniają swojej roli, to znaczy nie wpływają istotnie na tworzenie podaży dostępnych dla szerokiego ogółu obywateli mieszkań.Szczególnie w mniejszych miejscowościach.

W obu przypadkach, spółdzielni mieszkaniowych i TBS- warto zastanowić się na dopuszczeniem do nich udziału prywatnego biznesu.W przypadku spółdzielni mieszkaniowych poprawiłoby to sposób zarządzania posiadanymi przez spółdzielnię zasobami.  W przypadków TBS –ów, zwiększyłaby się liczba dostępnych zasobów mieszkaniowych w mniejszych miejscowościach.W odniesieniu do TBS Michał Sapota mówi: Może dobrym rozwiązaniem byłoby dopuszczenie do TBS-ów jako większościowych udziałowców kapitału prywatnego, TBS – realizowałyby w części cele społeczne, a w części komercyjne.
Źródło: aleBank.pl
Udostępnij artykuł: