Kapitalizm w kryzysie: Choroba jest zdrowiem zdrowie jest chorobą

NBS 2012/07-08

Zrozumienie systemu wymaga interpretacji sygnałów, jakie on emituje. Lekarze diagnozują w ten sposób pacjenta, socjologowie na podstawie danych zebranych przez ankieterów określają przemiany w społeczeństwie.

Prof. dr hab. Andrzej M. Zawiślak zwraca uwagę, że taka interpretacja winna oddawać faktyczny stan rzeczy. Dramatycznym problemem jest to, że tzw. teoria ekonomii głównego nurtu będąca wytyczną działania dla polityków nie odpowiada właściwie na sygnały, jakie generuje system gospodarki światowej. W krajach bogatych następuje coraz większe rozwarstwienie dochodowe; indywidualne apanaże nie pozostają w żadnym związku ze społecznie użytecznymi efektami pracy, vide: pobory bankierów współodpowiedzialnych za ostatni kryzys. Przepływy kapitałowe w skali globu przeczą elementarnemu poczuciu sprawiedliwości. Jak policzył noblista w dziedzinie ekonomii Joseph Stiglitz, od 1980 r. biedne peryferie przekazały bogatemu centrum 4,6 bln USD.