Kapitalny Zysk w Raiffeisen Polbank

Bankowość

.Możliwość założenia lokaty na 3 lub 6 miesięcy w połączeniu z produktem inwestycyjnym - funduszem inwestycyjnym lub ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym; Cztery gotowe strategie inwestycyjne w zależności od poziomu ryzyka akceptowanego przez klientów.

.Możliwość założenia lokaty na 3 lub 6 miesięcy w połączeniu z produktem inwestycyjnym - funduszem inwestycyjnym lub ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym; Cztery gotowe strategie inwestycyjne w zależności od poziomu ryzyka akceptowanego przez klientów.

W lipcu do oferty Raiffeisen Polbank trafił nowy produkt - Pakiet Kapitalny Zysk - który jest połączeniem produktu inwestycyjnego oraz wysokooprocentowanej lokaty terminowej.  Klienci, którzy zdecydują się na skorzystanie z oferty, mogą podzielić swoje środki - po połowie - między produkty inwestycyjne oraz lokatę terminową na 3 lub 6 miesięcy. Produkt przygotowany został głównie z myślą o klientach, którzy dopiero rozpoczynają swoją przygodę z rynkiem kapitałowym i mają niewielkie doświadczenie w korzystaniu z oferty funduszy inwestycyjnych.

Pakiet Kapitalny Zysk pozwala na skorzystanie - dla połowy wpłaconej kwoty - z jednej z 4 strategii inwestycyjnych: bezpiecznej, stabilnej, zrównoważonej oraz agresywnej. Zostały one oparte na subfunduszach wchodzących w skład Raiffeisen SFIO Parasolowego. Na początku klient wybiera jedną ze strategii, która zostanie utrzymana przez cały okres inwestycji. Podział kapitału na poszczególne subfundusze Raiffeisen w ramach każdej ze strategii obrazuje poniższa tabela:
140725.strategie.01.600

Druga połowa składki umieszczona zostaje na lokacie oprocentowanej na 4 proc. w przypadku lokaty na 3 miesiące i na 5 proc. w przypadku lokaty założonej na 6 miesięcy. Minimalna kwota, którą można zainwestować w ramach Pakietu, to 10 000 zł. Dzięki przyjętemu rozwiązaniu z Pakietu Kapitalny Zysk mogą skorzystać nie tylko osoby akceptujące niski poziom ryzyka, ale również skłonne do bardziej ryzykownych inwestycji.

W ramach Pakietu Kapitalny Zysk klient może również skorzystać z innej możliwości oszczędzania - może podzielić po połowie swoje środki na ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym Fundusz i Pespektywa Uniqa oraz lokatę  terminową oprocentowaną na 5,5 proc. w przypadku wyboru lokaty na 3 miesiące lub 4,5 proc. w przypadku lokaty założonej na okres 6 miesięcy. W przypadku skorzystania  z produktu Fundusz i Perspektywa należy zainwestować przynajmniej 40 000 zł.

Pakiet Kapitalny Zysk jest modyfikacją produktu Lokata Kapitalny Zysk, istniejącego w Raiffeisen Polbank od 2011 roku. Wcześniej klienci zainteresowani tego typu rozwiązaniami mogli zainwestować głównie w fundusze akcyjne krajowych oraz zagranicznych  funduszy inwestycyjnych dostępnych ofercie Raiffeisen Polbank. Utworzenie w połowie 2014 roku własnego Raiffeisen SFIO Parasolowego pozwoliło jednak na opracowanie gotowych portfeli inwestycyjnych opartych właśnie na tym funduszu. Zarządzanie aktywami funduszu powierzone zostało Towarzystwu Funduszy Inwestycyjnych Altus.

Pakiet Kapitalny Zysk oferowany jest dostępny w oddziałach Raiffeisen Polbank.

Źródło: Raiffeisen Bank Polska S.A.

Udostępnij artykuł: