Kapsch BusinessCom: Polska regionalnym liderem korporacyjnego rynku ICT

Finanse i gospodarka

Perspektywy rozwoju rynku teleinformatycznego dla przedsiębiorstw w Polsce są najlepsze pośród innych krajów Europy Środkowo - Wschodniej - takie wniosek płynie z badania zatytułowanego "Branża Teleinformatyczna - Trendy i Wyzwania", przeprowadzonego na zlecenie firmy Kapsch BusinessCom. Jeśli chodzi o obecny stan korporacyjnego rynku ICT, nasz kraj znalazł się na drugim miejscu, zaraz za wiodącą w regionie Austrią.

Perspektywy rozwoju rynku teleinformatycznego dla przedsiębiorstw w Polsce są najlepsze pośród innych krajów Europy Środkowo - Wschodniej - takie wniosek płynie z badania zatytułowanego "Branża Teleinformatyczna - Trendy i Wyzwania", przeprowadzonego na zlecenie firmy Kapsch BusinessCom. Jeśli chodzi o obecny stan korporacyjnego rynku ICT, nasz kraj znalazł się na drugim miejscu, zaraz za wiodącą w regionie Austrią.

Badaniem objęto około 900 osób odpowiedzialnych za rozwój IT w średnich i dużych przedsiębiorstwach, działających na terenie siedmiu krajów: Austrii, Czech, Polski, Rumunii, Słowacji, Turcji oraz Węgier. Pytania dotyczyły pięciu sfer istotnych z punktu widzenia wykorzystania nowoczesnych technologii informatycznych: działania w chmurze obliczeniowej, komunikacji zintegrowanej, Big Data, bezpieczeństwa danych i mobilności.

Wykorzystanie technologii teleinformatycznych stanowi kwestię istotną dla przeważającej większości polskich firm; w 34% analizowanych przedsiębiorstw nakłady na rozwiązania ICT uległy zwiększeniu w ciągu ostatnich trzech lat. Stawia to nasz kraj na trzeciej pozycji, za Turcją (wynik 40%) i Czechami (wynik 38%). Równocześnie aż 60% firm utrzymało swój budżet na rozwiązania IT na niezmienionym poziomie od roku 2011. Na pytanie, jak będą kształtowane nakłady na teleinformatykę pod czas kolejnych trzech lat, wzrost zadeklarowało 36% ankietowanych, a 61% zakłada utrzymanie obecnego poziomu. Oznacza to, że liczba firm deklarujących zmniejszenie wydatków na ICT oscyluje w granicach błędu statystycznego.

140226.sam.250x303Polska i Turcja są również lokalnymi liderami w dziedzinie wykorzystania chmury obliczeniowej. Niemal co trzecie z analizowanych przedsiębiorstw (31%) wykorzystuje technologię cloud computing na co dzień, co stanowi wynik o 6 punktów procentowych wyższy niż średnia dla całego regionu. Wszystko wskazuje na to, że w najbliższych latach liczba ta podwoi się: 30% kolejnych firm planuje przeniesienie swoich zasobów do chmury obliczeniowej.

Nie mniej chętnie polskie przedsiębiorstwa zlecają wykonywanie usług z branży ICT podmiotom zewnętrznym. 44% firm korzysta z outsourcingu. Przekazanie obsługi teleinformatycznej zewnętrznemu dostawcy planuje z kolei aż 30% ankietowanych - co na tle średniej dla całego regionu wynoszącej 26% stawia nasz kraj w ścisłej czołówce. Z kolei w dziedzinie zintegrowanej komunikacji Polska, z wynikiem 34% firm korzystających z tego typu narzędzi, plasuje się jeden punkt procentowy poniżej średniej europejskiej. Równocześnie widać silny potencjał rozwojowy - co czwarta firma planuje w najbliższych latach wdrożenie zintegrowanej komunikacji. Stanowi to wynik lepszy o 3 punkty procentowe od średniej dla całego regionu, wynoszącej 22%.

W dziedzinie bezpieczeństwa danych wyniki polskich firm kształtują się na poziomie średniej europejskiej. 45% przedsiębiorstw przeszło w ostatnich trzech latach kompleksową kontrolę systemów informatycznych, wykonaną przez wyspecjalizowany podmiot zewnętrzny. Równocześnie ponad połowa badanych podmiotów planuje podwyższenie wydatków związanych z bezpieczeństwem danych.

Ciekawie kształtują się statystyki odnośnie wykorzystania strategii Bring Your Own Device, czyli dostępu do aplikacji korporacyjnych za pośrednictwem urządzeń należących do pracowników. W Polsce zezwala na to 30% przedsiębiorstw, co stanowi wynik o 5 punktów procentowych lepszy niż średnia dla regionu. Równocześnie 17% firm rozważa udostępnienie wprowadzenie BYOB dla pracowników w najbliższych latach.

Karol Mórawski

Udostępnij artykuł: