Karol Wolniakowski wiceprezesem zarządu SGB-Banku

Bankowość spółdzielcza / Kadry

Rada Nadzorcza SGB-Banku SA w Poznaniu na posiedzeniu w dniu 23 września 2021 roku powołała w skład Zarządu Karola Wolniakowskiego, powierzając mu stanowisko wiceprezesa nadzorującego Pion Ryzyka i Finansów na okres do końca kadencji w latach 2020-2024. Karol Wolniakowski będzie odpowiedzialny za zarządzanie ryzykiem istotnym w działalności banku. Swoje obowiązki obejmie 1 października br.

Karol Wolniakowski
Karol Wolniakowski Fot. SGB Bank

Rada Nadzorcza SGB-Banku SA w Poznaniu na posiedzeniu w dniu 23 września 2021 roku powołała w skład Zarządu Karola Wolniakowskiego, powierzając mu stanowisko wiceprezesa nadzorującego Pion Ryzyka i Finansów na okres do końca kadencji w latach 2020-2024. Karol Wolniakowski będzie odpowiedzialny za zarządzanie ryzykiem istotnym w działalności banku. Swoje obowiązki obejmie 1 października br.

Karol Wolniakowski z SGB-Bankiem związany jest od 2019 roku. Dotychczas był dyrektorem Obszaru Zarządzania Ryzykiem. Jest absolwentem finansów i rachunkowości przedsiębiorstw na Akademii Ekonomicznej (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny) w Poznaniu. Od 2002 r. należy do ACCA, międzynarodowego stowarzyszenia biegłych księgowych, a od 2007 roku posiada uprawnienia biegłego rewidenta. Od 2019 r. jest członkiem Rady Krajowego Związku Banków Spółdzielczych. Przez blisko 20 lat związany był z firmą doradczo-audytorską KPMG.

Czytaj także: Prezes SGB-Banku SA o strategii biznesowej banków spółdzielczych >>>

W zarządzie SGB-Banku Karol Wolniakowski zastąpi Leokadię Danutę Tołwińską

W Zarządzie SGB-Banku SA Karol Wolniakowski zastąpi Leokadię Danutę Tołwińską, którą złożyła rezygnację z pełnionej funkcji. Rada Nadzorcza i Zarząd SGB-Banku wyraziły odchodzącej Wiceprezes serdeczne podziękowania za wiele lat pracy, profesjonalizm, energię oraz cenny wkład w rozwoju sektora bankowości spółdzielczej i banków SGB.

Źródło: SGB-Bank SA
Udostępnij artykuł: