Karta na start od Banku Zachodniego WBK

Bankowość

Bank Zachodni WBK S.A. uruchomił atrakcyjną ofertę promocyjną karty kredytowej "Karta na start". Jej główne zalety to brak opłat za kartę, wypłatę gotówki z bankomatów BZWBK24 i przewalutowanie transakcji zagranicznych przez pierwsze dwa lata użytkowania karty oraz brak prowizji za uruchomienie usługi spłaty ratalnej RATIO. Karta kredytowa to już nie luksus, ale coraz bardziej powszechny element w portfelu Polaków.

Bank Zachodni WBK S.A. uruchomił atrakcyjną ofertę promocyjną karty kredytowej "Karta na start". Jej główne zalety to brak opłat za kartę, wypłatę gotówki z bankomatów BZWBK24 i przewalutowanie transakcji zagranicznych przez pierwsze dwa lata użytkowania karty oraz brak prowizji za uruchomienie usługi spłaty ratalnej RATIO. Karta kredytowa to już nie luksus, ale coraz bardziej powszechny element w portfelu Polaków.

Karta kredytowa w krajach Europy Zachodniej czy w Stanach Zjednoczonych jest postrzegana jako uniwersalny instrument płatniczy, bez którego trudno funkcjonować, podczas gdy w Polsce ten segment rynku nie jest jeszcze tak rozwinięty. Do niedawna był kojarzony głównie z zamożnością i luksusem, jednak z roku na rok jesteśmy świadkami zmiany podejścia Polaków, którzy coraz częściej dostrzegają zalety karty kredytowej i coraz chętniej decydują się na jej posiadanie - mówi Błażej Mika, dyrektor Centrum Rozwoju Kart i Płatności Banku Zachodniego WBK S.A.

Potwierdzają to nasze wyniki - w minionym roku sprzedaż kart kredytowych w Banku Zachodnim WBK wzrosła o blisko 14% r/r i obecnie w naszym portfelu mamy aktywnych 700 tys. takich kart. Warto także podkreślić, że kartą kredytową posługujemy się najczęściej w codziennych sytuacjach - jedna piąta naszych klientów płaci przy jej użyciu za codzienne zakupy, a 16% osób za paliwo. Jednocześnie zdajemy sobie sprawę, jak wiele osób jeszcze nie korzysta z karty kredytowej, przede wszystkim z obawy przed wysokimi kosztami. To właśnie tę grupę w szczególności chcielibyśmy zainteresować naszą nową ofertą - mówi Adrian Malinowski, menadżer produktów kartowych w Banku Zachodnim WBK.

Przygotowana przez Bank "Karta na start" to oferta promocyjna karty kredytowej MasterCard Silver. Karta jest wydawana bezpłatnie i bank nie pobiera za nią opłaty rocznej w pierwszym roku ani opłat miesięcznych w drugim roku. Po drugie, posiadacze karty mogą za darmo wypłacać gotówkę ze wszystkich bankomatów sieci BZ WBK*. Po trzecie, nie będą pobierane żadne opłaty za przewalutowanie transakcji zagranicznych dokonanych w innych walutach niż złoty oraz za uruchomienie popularnej usługi spłaty ratalnej Ratio. Ponadto, właściciele kart kredytowych mogą korzystać z programu rabatowego przygotowanego przez Bank wspólnie z najpopularniejszymi sklepami internetowymi w Polsce i liczyć na rabaty w wysokości od 5% do nawet 55% od płatności dokonanej kartą Banku. Szczegóły akcji oraz lista partnerów znajduje się pod adresem: http://rabaty.bzwbk.pl/. Limit kredytowy dostępny na karcie wynosi 2,5 tys. zł.

Oferta skierowana jest do osób indywidualnych, które w okresie promocji spełnią łącznie poniższe warunki:

  • złożą wniosek o wydanie karty kredytowej MasterCard Silver i Bank podejmie pozytywną decyzję o wydaniu w/w karty kredytowej;
  • zawrą z Bankiem umowę o udzielenie kredytu i wydanie płatniczej karty kredytowej, na podstawie której zostanie wydana karta kredytowa MasterCard Silver;
  • w ciągu sześciu miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o "Kartę na start" nie byli posiadaczami żadnej głównej karty kredytowej w Banku Zachodnim WBK;
  • w ciągu jednego miesiąca przed dniem złożenia wniosku o wydanie "Karty na start" otworzą (jako posiadacz lub współposiadacz) złotówkowe konto osobiste w Banku Zachodnim WBK;
  • w ciągu dwunastu miesięcy poprzedzających złożenie wniosku o "Kartę na start" nie byli posiadaczami lub współposiadaczami jakiegokolwiek złotówkowego konta osobistego w PLN (z wyłączeniem sytuacji wskazanej powyżej).

Oferta promocyjna obowiązuje od 4 lutego do 31 marca br.

* Opłata za wypłatę gotówki z pozostałych bankomatów będzie pobierana standardowo.

Źródło: Bank Zachodni WBK

Udostępnij artykuł: