Karta Produktu PIU – mały krok w dobrą stronę

Finanse i gospodarka

Narzędzie przygotowane przez PIU w porozumieniu z Towarzystwami Ubezpieczeń to zdecydowanie krok w dobrą stronę. Klienci faktycznie potrzebują uniwersalnego narzędzia, które pozwoli im na porównanie ofert ubezpieczenia na życie z UFK.

Narzędzie przygotowane przez PIU w porozumieniu z Towarzystwami Ubezpieczeń to zdecydowanie krok w dobrą stronę. Klienci faktycznie potrzebują uniwersalnego narzędzia, które pozwoli im na porównanie ofert ubezpieczenia na życie z UFK.

Głównym celem wydaje się być wyeliminowanie zjawiska missellingu występującego po stronie nieuczciwych dystrybutorów. Karta może zdecydowanie w tym pomóc - tzn. dzięki niej klient będzie wiedział, iż zakupiony produkt ma charakter długoterminowy.

Wątpliwości mogą jednak budzić funkcje porównawcze tego narzędzia. Tu potrzeba ujednolicenia definicji zamieszczanych w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia przez każde z Towarzystw. Obecnie każde z Towarzystw posiada własne definicje (poza definicjami stricte kodeksowymi) użytych terminów. Brak jednolitej definicji może wprowadzać w błąd, a z całą pewnością utrudnia interpretację zapisów umowy ubezpieczenia. Dostrzegam w tym kolejny obszar do potencjalnej współpracy pomiędzy Towarzystwami.

kuczmowski.artur.01.150x225Podobnie sytuacja wygląda z pobieranymi w produktach opłatami. Cóż z tego, że w Karcie mają zostać pokazane opłaty zawarte w produkcie, jeśli w myśl zasady "Polak potrafi" istnieje de facto dowolność ich prezentowania. W tym kontekście pojawia się zagrożenie ukrywania opłat w elementach, które nie podlegają ujawnieniu. W szczególności takie zagrożenie widzę w UFK opartych na indeksach. Może się więc okazać, iż na pierwszy rzut oka tańszy produkt w którym nie ma wielu opłat, w rzeczywistości będzie tym droższym. Rekomendacja ani nie zawęża ani nie definiuje poszczególnych opłat.

Wątpliwości nasuwa również obszar związany z prezentacją zmiany wartości ubezpieczenia w czasie. Z jednej strony to wyłącznie model, który nie jest przyrzeczeniem otrzymania przez klienta jakichkolwiek korzyści. Z drugiej jednak  operujemy danymi bardzo silnie związanymi z ryzykiem inwestycyjnym. Nawet delikatna manipulacja tymi wartościami może spowodować, iż klient wybierze ofertę nie do końca najkorzystniejszą.

Reasumując, dla Karty Produktu - zdecydowane TAK, ale należy ją jeszcze lepiej zabezpieczyć przed kreatywnością sprzedawców.

Artur Kuczmowski
Agent Transfer

Udostępnij artykuł: