Karty przedpłacone prezentem świątecznym

Finanse i gospodarka

Jedną z form prezentu świątecznego dla pracowników może być przedpłacona karta podarunkowa, wprowadzona we współpracy z bankiem. Czy taka karta stanowi świadczenie pieniężne i czy wobec tego pracownik może korzystać ze zwolnienia z opodatkowania?

Jedną z form prezentu świątecznego dla pracowników może być przedpłacona karta podarunkowa, wprowadzona we współpracy z bankiem. Czy taka karta stanowi świadczenie pieniężne i czy wobec tego pracownik może korzystać ze zwolnienia z opodatkowania?

Zwolniona od podatku dochodowego od osób fizycznych jest wartość rzeczowych i pieniężnych świadczeń otrzymanych przez pracownika, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki: świadczenie jest w całości sfinansowane ze środków ZFŚS lub funduszy związków zawodowych, ma związek z finansowaniem działalności socjalnej, ma charakter rzeczowy bądź pieniężny oraz jego wysokość nie przekracza w roku podatkowym 380 zł (art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). Rzeczowymi świadczeniami nie są bony, talony i inne znaki, uprawniające do ich wymiany na towary lub usługi.

Karta przedpłacona nie jest zdefiniowanym prawnie produktem, stanowi jednak rodzaj produktu bankowego, który tak jak karta płatnicza uprawnia posiadacza karty przedpłaconej do dokonania zapłaty (per analogia do karty płatniczej w oparciu o art. 4 ust. 1 pkt 4 Prawo bankowe). Jest ona wydawana bez konieczności posiadania rachunku osobistego w banku i nie jest też przyznawany jej użytkownikowi kredyt. Transakcje są autoryzowane do wysokości salda na specjalnym, technicznym rachunku, który należy zasilić (doładować) przed użyciem karty. Rolą kart przedpłaconych jest zapewnienie pracownikom środków pieniężnych, bez konieczności wydawania znaków pieniężnych. Stanowi więc ona formę przekazania środków w postaci elektronicznej i w konsekwencji jest ekwiwalentem pieniądza. W związku z powyższym, należy uznać, że świadczenie w postaci karty przedpłaconej stanowi świadczenie pieniężne, do którego ma zastosowanie powyższe zwolnienie z opodatkowania.

Świadczenia pieniężne w postaci kart przedpłaconych finansowanych w całości ze środków ZFŚS, wprowadzone we współpracy z bankiem, korzystają ze zwolnienia, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 380 zł i w związku z tym pracodawcy przekazujący przedmiotowe świadczenie nie są zobowiązani do pobierania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych (do wysokości ustalonego limitu). Stanowisko to zostało potwierdzone przez Ministra Finansów w interpretacjach podatkowych wydanych dla indywidualnych podatników (ILPB2/415-1419/10-3/JK oraz IPPB4/415-551/10-4/MP) - mówi Maria Sułek, doradca podatkowy Accace.

Źródło: Komunikado PR

Udostępnij artykuł: