Karty wciąż mają się dobrze; agenci rozliczeniowi obserwują wzrost transakcji bezgotówkowych

Finanse i gospodarka

Polacy coraz chętniej korzystają z płatności bezgotówkowych, a nowinki w postaci płatności mobilnych nie są w stanie zagrozić tradycyjnym kartom płatniczym - takie wnioski płyną z kolejnych raportów Narodowego Banku Polskiego na temat płatności kartowych w Polsce.

Polacy coraz chętniej korzystają z płatności bezgotówkowych, a nowinki w postaci płatności mobilnych nie są w stanie zagrozić tradycyjnym kartom płatniczym - takie wnioski płyną z kolejnych raportów Narodowego Banku Polskiego na temat płatności kartowych w Polsce.

Wnioski NBP zdają się potwierdzać agenci rozliczeniowi: SIX Payment Services zakłada znaczący wzrost obrotu kartowego w roku 2014, obejmujący również kanał e-commerce. Z kolei Verifone ocenił postępy w zakresie implementacji płatności kartowych w taksówkach.

W ciągu dziesięciu lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej wartość transakcji bezgotówkowych pośród wszystkich operacji dokonywanych kartami płatniczymi wzrosła dwukrotnie - takie wnioski płyną z analiz dokonywanych co kwartał przez ekspertów NBP. Dziesięć lat temu aż 85% wartości transakcji dokonanych przy użyciu kart płatniczych stanowiły wypłaty z bankomatów - dzisiaj po kartę znacznie chętniej sięgamy podczas zakupów. Ponad 33 miliony złotych pozostawiliśmy w sklepach i punktach usługowych w pierwszym kwartale tego roku, co oznacza przeszło 32 procent wartości operacji dokonanych przy użyciu kart. Aż 30 milionów 995 tysięcy złotych przypada na transakcje dokonane na terenie Polski; wartość płatności zrealizowanych za granicą, podobnie jak dziesięć lat temu, nie przekracza 10 procent. W porównaniu z analogicznym okresem w roku 2013 wartość transakcji  bezgotówkowych zrealizowanych na terenie Polski wzrosła o ponad 10 procent - z 27,259 miliarda do 30,955 miliarda złotych. Równolegle dał się odnotować około 10 procentowy spadek wartości operacji bezgotówkowych w porównaniu z ostatnim kwartałem ubiegłego roku - jednak na podstawie danych z ostatnich 10 lat można dostrzec, iż słaby pierwszy kwartał stanowi prawidłowość występującą we wszystkich kolejnych latach.

Jeszcze większą tendencję wzrostową obserwuje się jeśli chodzi o liczbę operacji bezgotówkowych dokonywanych kartą; 378,4 milionów transakcji dokonanych na terenie Polski w pierwszym kwartale 2014 roku to przeszło 20 procentowy wzrost w zestawieniu z analogicznym kwartałem roku ubiegłego. Jeśli uwzględnić również operacje zrealizowane poza granicami kraju, liczby te wynoszą odpowiednio: 321, 9 milionów i 390,2 milionów - a więc również i w tym przypadku mówić możemy o około 20 procentowym wzroście. Zmiana ta ma z pewnością związek z upowszechnianiem się płatności zbliżeniowych  i rezygnacją wielu małych sklepów z dolnych limitów przy zapłacie kartą; średnia wartość transakcji bezgotówkowej dokonywanej kartą przez rok obniżyła się z 87 do 81 złotych.

Informacje o sukcesywnym wzroście udziału transakcji bezgotówkowych na rynku kart płatniczych potwierdzają również analizy dokonywane przez agentów rozliczeniowych. Według danych zaprezentowanych przez firmę SIX Payments Services, łączna liczba transakcji zrealizowanych za pośrednictwem terminali tego agenta wzrosła o niemal 13 procent - do wysokości niemal 3 milionów operacji. Z kolei o 20 procent wzrosła wartość transakcji dokonanych za pośrednictwem tego operatora. Zdaniem przedstawicieli spółki, obecny rok przynieść może znaczący wzrost transakcji bezgotówkowych - również tych dokonywanych online:

- SIX Payment Services spodziewa się również wzrostu znaczenia handlu detalicznego online oraz postępującej integracji różnych kanałów sprzedaży. Jednocześnie, agenci rozliczeniowi muszą pamiętać o oczekiwaniach klientów, dla których proces płatności powinien być jak najprostszy i jak najwygodniejszy - twierdzi Paweł Markowski, dyrektor regionalny SIX Payments na Europę Wschodnią.

Uproszczenie płatności kartą jako niezbędny warunek upowszechnienia tej formy zapłaty pośród najmniejszych przedsiębiorców - na ten aspekt zwraca również uwagę inny podmiot działający w branży płatności elektronicznych, Verifone. Od roku 2012 firma wyposaża polskie taksówki w terminale, umożliwiające dokonanie płatności zarówno kartą, jak i telefonem wyposażonym w moduł NFC. Według danych z 1 kwartału br, system TAXI 360 - bo taką nazwę nosi rozwiązanie oferowane przez spółkę - zainstalowano w 2421 polskich taksówkach.  Tylko w kwietniu 2014 roku klienci skorzystali z tego systemu przeszło 60 tysięcy razy - z czego znaczną część, bo aż 60 procent, stanowiły płatności zbliżeniowe.  Warto zaznaczyć, że system jest otwarty również na wprowadzenie płatności mobilnych innych niż NFC - już obecnie może on akceptować również zapłatę za pośrednictwem aplikacji mobilnej PeoPay.

Karol Jerzy Mórawski

Udostępnij artykuł: