Katarzyna Danuta Lewandowska

Banki, Firmy, Instytucje - Kadry

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Bank Ochrony Środowiska S.A.

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Bank Ochrony Środowiska S.A.

Wykształcenie:

Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej. Wykształcenie wyższe ekonomiczne – mgr ekonomii.

Doświadczenie zawodowe:

Przez szereg lat (07.1996-03.2017) zatrudniona w Ministerstwie Skarbu Państwa, gdzie zdobyła szerokie doświadczenie w obszarze sprawowania nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Skarbu Państwa, w tym podmiotami strategicznymi. Ostatnie zajmowane stanowisko: dyrektor departamentu.

Od 03.2017 r. pełniła funkcję Dyrektora Departamentu Skarbu Państwa w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, gdzie była odpowiedzialna za wprowadzenie i realizację zasad nowego porządku prawnego w obszarze wykonywania praw korporacyjnych wobec podmiotów z udziałem Skarbu Państwa (ustawa o zasadach zarządzania mieniem państwowym).

Aktualnie od 01.2018 r. zajmuje stanowisko Dyrektora Departamentu Jednostek Nadzorowanych i Podległych w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii. Pani Katarzyna Danuta Lewandowska posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie prawa spółek oraz nadzoru właścicielskiego zdobyte również w licznych organach nadzoru spółek prawa handlowego, m.in. w Zarządzie Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A., Powszechnym Zakładzie Ubezpieczeń S.A. Obecnie Sekretarz Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A.

Znajomość języków obcych: angielski, niemiecki, rosyjski

Według złożonego oświadczenia p. Katarzyna Lewandowska, poza wyżej wskazaną działalnością:

  • nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki,
  • nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej,
  • nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu,
  • nie jest wpisana w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie przepisów
  • ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym.
Udostępnij artykuł: