Katarzyna Kreczmańska – Gigol

Banki, Firmy, Instytucje - Kadry

Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych KGHM Polska Miedź S.A.

Fot. KGHM

Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych KGHM Polska Miedź S.A.

Wieloletni pracownik sektora bankowego w obszarze bankowości korporacyjnej, członek organów spółek (członek Rady Nadzorczej Banku Pocztowego S.A. oraz AMW Invest Sp. z o.o.). Doświadczony menedżer (Dyrektor Zarządzający Pionem Finansów i Dyrektor Biura Skarbowości w Poczcie Polskiej S.A.). Członek Stowarzyszenia Polskich Skarbników Korporacyjnych. Łączy pracę w biznesie z pracą naukowo-dydaktyczną. Pracownik naukowy Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie od 2007 r. (Profesor Finansów w Zakładzie Finansów Przedsiębiorstwa w Instytucie Finansów SGH). Przewodnicząca kapituły konkursu czasopisma „Bank i Kredyt” na najlepszy artykuł.

Posiada szerokie kompetencje w obszarze zarządzania finansami i doradztwa finansowego. Ekspert w dziedzinie płynności finansowej, faktoringu, windykacji należności oraz źródeł finansowania.

Autorka i współautorka licznych publikacji w obszarze finansów, między innymi monografii: „Finanse spółki akcyjnej”, „Podstawy finansowania spółki akcyjnej”, „Skarbnik korporacyjny”, „Płynność finansowa przedsiębiorstwa. Istota, pomiar, zarządzanie”, „Windykacja polubowna i przymusowa. Proces, rynek, wycena wierzytelności”, „Windykacja należności – ujęcie interdyscyplinarne”, „Aktywne zarządzanie płynnością finansową”, „Faktoring jako jeden z instrumentów zarządzania należnościami i zobowiązaniami handlowymi a struktura kapitału”, „Faktoring w Polsce 2010”, „Faktoring w teorii i praktyce”, „Faktoring w świetle prawa cywilnego, podatkowego i bilansowego”, „Opłacalność faktoringu dla przedsiębiorcy i faktora”, „Bank a leasing (finansowanie, zabezpieczenie, dochodzenie, należności)”, „Opłacalność działalności kredytowej banku”, „Podstawy tworzenia planu finansowego banku”.

Udostępnij artykuł: