Katarzyna Lewandowska

Banki, Firmy, Instytucje - Kadry

Sekretarz Rady Nadzorczej Grupa LOTOS S.A.

Fot. Grupa Lotos S.A.

Sekretarz Rady Nadzorczej Grupa LOTOS S.A.

Funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki zaczęła pełnić od dnia 27 stycznia 2016 roku, wchodząc w skład Rady IX kadencji, następnie kontynuowała ją w trakcie X kadencji.

W swojej karierze zawodowej od ponad 20 lat skupiona na pogłębianiu wiedzy i zdobywaniu doświadczenia w zakresie sprawowania nadzoru właścicielskiego nad podmiotami z udziałem Skarbu Państwa.

Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, gdzie ukończyła wydział handlu wewnętrznego.

Aktualnie dyrektor Departamentu Nadzoru Właścicielskiego w Ministerstwie Aktywów Państwowych, odpowiedzialna za wykonywanie zadań właścicielskich wobec m.in. spółek o istotnych znaczeniu dla gospodarki państwa.

W swojej karierze zawodowej kierowała pracami departamentów nadzoru właścicielskiego w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii oraz Ministerstwie Skarbu Państwa.

W Kancelarii Prezesa Rady Ministrów prócz sprawowania nadzoru właścicielskiego organizowała prace Departamentu Skarbu Państwa wprowadzając rozwiązania systemowe w zakresie wykonywania nadzoru zgodnie z nowym porządkiem prawnym wynikającym z ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym. W ramach pracy w KPRM, jako dyrektor Departamentu Skarbu Państwa, koordynowała wykonywanie uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa z tytułu posiadania akcji/udziałów w podmiotach.

Posiada wieloletnie doświadczenie członka organów nadzoru spółek prawa handlowego, w tym podmiotów przemysłu obronnego, PZU SA, Banku Ochrony Środowiska SA Aktualnie członek Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź SA.

Źródło: Grupa LOTOS S.A.
Udostępnij artykuł: