Katarzyna Majewska

Banki, Firmy, Instytucje - Kadry

Członek Zarządu Banku Citi Handlowy

Katarzyna Majewska, Czlonek Zarządu Banku Citi Hanlowy

Członek Zarządu Banku Citi Handlowy

Członek Zarządu

Pani Katarzyna Majewska objęła stanowisko Członka Zarządu Banku Handlowego w Warszawie S.A. z dniem 11 stycznia 2016 roku.

Pani Katarzyna Majewska od 1999 roku pracowała w Banku Handlowym w Warszawie S.A., gdzie współtworzyła Handlobank, a po połączeniu z Citibank (Polska) S.A. była odpowiedzialna między innymi za procesy zakupowe i zarządzanie nieruchomościami spółek z grupy Citi w Polsce. Z sukcesem scentralizowała procesy zakupowe oraz dokonała ich standaryzacji. Brała udział w wielu międzynarodowych projektach sourcingowych. Wprowadziła w Polsce jako pierwszym kraju w strukturze Citi, nowoczesną strategię zarządzania dostawcami zapewniającą ścisłą kontrolę ich efektywności.

Od 2008 roku, Pani Katarzyna Majewska była związana z Grupą PZU, gdzie odpowiadała za obszar administracji, nieruchomości i zakupów.

Pani Katarzyna Majewska posiada bogate doświadczenie związane z tworzeniem strategii zakupowych oraz optymalizacją kosztów i zarządzania zmianą. W swojej dotychczasowej karierze zarządzała budżetami w wysokości kilkuset mln złotych oraz dużymi złożonymi zespołami ludzkimi.


Pani Majewska jest absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, ukończyła również program MBA stworzony przez RSM Erasmus University oraz General Management Program na Harvard Business School.

Spełnia wymogi określone w art. 22aa Prawa bankowego.

Źródło: Citi Handlowy
Udostępnij artykuł: