Katedra Notre-Dame – jak ubezpieczać obiekty zabytkowe?

Nie tylko finanse

Po pożarze katedry Notre-Dame pojawiły się pytania o możliwość ubezpieczania takich budynków. Obiekty o przeznaczeniu sakralnym często są zagrożone działaniem ognia, a zwiększenie bezpieczeństwa nie jest proste, gdyż trzeba przy tym uniknąć działań, które mogłyby uszkodzić zabytkowy budynek lub negatywnie wpłynąć na jego wygląd lub funkcję.

Paris - Notre Dame at sunrise, France

Po pożarze katedry Notre-Dame pojawiły się pytania o możliwość ubezpieczania takich budynków. Obiekty o przeznaczeniu sakralnym często są zagrożone działaniem ognia, a zwiększenie bezpieczeństwa nie jest proste, gdyż trzeba przy tym uniknąć działań, które mogłyby uszkodzić zabytkowy budynek lub negatywnie wpłynąć na jego wygląd lub funkcję.

#ŁukaszZoń: Każdy właściciel obiektu planujący przeprowadzenie prac renowacyjnych powinien zawrzeć specjalistyczne ubezpieczenie budowlano - montażowe #Generali @PIU_org_pl

Usuwanie skutków pożaru katedry Notre-Dame będzie trwało wiele miesięcy i pochłonie znaczące nakłady finansowe. Wiele osób już zadeklarowało wpłaty, często w  niemałej wysokości. Pojawia się pytanie, czy w przypadku pożaru zabytku tej rangi w likwidację włączy się ubezpieczyciel.Istnieją specjalne produkty dla przedmiotów o wartości artystycznej i zabytkowej. Obwarowane są wymogami dotyczącymi zabezpieczeń czy stanu technicznego budynku.- Niestety, duża część kościołów nie spełnia takich warunków – mówi Rafał Mańkowski, ekspert i analityk Polskiej Izby Ubezpieczeń. - Z tego, co już widzimy, katedra Notre-Dame też nie była ubezpieczona należycie, byłoby to bardzo trudne w praktyce. Świadczy o tym już rozpoczęta zbiórka. Już wycena odbudowy katedry jest wręcz niemożliwa.

Niełatwe ubezpieczenie

 Możliwość wyposażenia zabytkowych budynków w systemy bezpieczeństwa pożarowego często jest ograniczone, a same obiekty gdyby były budowane dzisiaj w oryginalnej formie, nie zostałyby dopuszczone do użytkowania, bo nie spełniałyby współczesnych wymogów przeciwpożarowych. To utrudnia ubezpieczenie tych obiektów.- Problem ten szczególnie widoczny jest w przypadku dużych obiektów kubaturowych o drewnianej lub częściowo drewnianej konstrukcji – podaje Piotr Górecki, inżynier oceny ryzyka w Generali.Jak wskazuje Rafał Mańkowski, suma ubezpieczenia w przypadku budynków zabytkowych powinna być dużo wyższa niż w nowych, wznoszonych zgodnie z aktualnymi schematami inwestycyjnymi. Przykładowo, przy doborze farb, materiałów uczestniczą najczęściej eksperci specjalizujący się w konserwacji tynków (łącznie z freskami), rzeźb, witraży. To są bardzo kosztowne elementy. Takie miejsca to ogromna wartość materialna, historyczna, ale też emocjonalna, której nie da się odtworzyć.

Polisa na czas renowacji

Przyczyny tragedii związanej z pożarem katedry Notre-Dame jeszcze nie zostały oficjalnie podane, ale statystyki pokazują, że pożary w wyniku prowadzenia prac remontowych czy renowacji nie są czymś rzadkim.Tymczasem wszelkie prace remontowo-budowlane wymagają zawarcia osobnej, specjalistycznej umowy ubezpieczenia. Standardowa polisa majątkowa zabezpieczająca budynek od ognia i innych nieprzewidzianych zdarzeń nie uwzględnia ochrony w trakcie renowacji obiektu, gdyż w trakcie tego typu prac wzrasta ryzyko powstania szkód.– Każdy właściciel obiektu planujący przeprowadzenie prac renowacyjnych powinien zawrzeć specjalistyczne ubezpieczenie budowlano - montażowe. Warunki ubezpieczenia dostosowane są do specyfiki tego typu prac i gwarantują środki na naprawę ewentualnych szkód powstałych w ich wyniku– mówi Łukasz Zoń, prezes Stowarzyszenia Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych.
Źródło: aleBank.pl
Udostępnij artykuł: