Każda akcja wywołuje reakcje

Polecamy

dr Piotr Juda – Prezes Zarządu Toyota Bank Polska – o kosztach niepożądanych nadmiernej aktywności regulacyjnej i ich skutkach dla stabilności systemu finansowego

dr Piotr Juda: Jedną z cech, którą musi się charakteryzować dobry system bankowy jest jego bezpieczeństwo. Problem polega na tym, jaki poziom bezpieczeństwa należy zapewnić i jakich narzędzi do tego używać. Trzeba zwrócić uwagę na to, że każda akcja wywołuje reakcję.

Rozwój wydarzeń w ciągu ostatnich 10 lat powoduje taką sytuację, że rośnie ilość regulacji i one dotyczą zarówno strony kapitałowej, jak i strony operacyjnej. Jedno i drugie prowadzi do takiej sytuacji, że rosną koszty prowadzenia biznesu bankowego.

Rosnące koszty biznesu bankowego powodują, że narastają tendencje do koncentracji kapitału i koncentracji banków na rynkach światowych i europejskim, ale ten trend występuje też na rynku polskim. Proszę zwrócić uwagę na to, że kilku inwestorów zagranicznych już się wycofało z rynku polskiego, a kilku ma na to bardzo dużą ochotę.

W takim razie efektem ubocznym bardzo zacieśniającej się pętli regulacyjnej jest to, że następują procesy koncentracji. Z drugiej strony wiemy o tym, że procesy koncentracji to zwiększenie ryzyka systemowego. To jest jeden z aspektów sprawy, na który warto zwrócić uwagę w poszukiwaniu optimum między regulacjami, a możliwościami zaspokajania przez sektor bankowy potrzeb gospodarki i obywateli.

aleBank.pl