KE podniosła prognozę inflacji HICP i PKB Polski w 2021 roku

Gospodarka

Komisja Europejska (KE) podwyższyła swoją prognozę inflacji HICP w Polsce w 2021 r. do 4,2 proc. z 3,5 proc. szacowanych wcześniej - wynika z najnowszych, letnich prognoz. KE podniosła też swój szacunek dla wzrostu PKB Polski w 2021 r. do 4,8 proc. z 4,0 proc.

Kostki z napisem PKB i strzałki zielona i czerwona
Fot. stock.adobe.com/daily_creativity

Komisja Europejska (KE) podwyższyła swoją prognozę inflacji HICP w Polsce w 2021 r. do 4,2 proc. z 3,5 proc. szacowanych wcześniej - wynika z najnowszych, letnich prognoz. KE podniosła też swój szacunek dla wzrostu PKB Polski w 2021 r. do 4,8 proc. z 4,0 proc.

W 2022 r. KE oczekuje, że inflacja HICP w Polsce znajdzie się na poziomie 3,1 proc. wobec 2,9 proc. szacowanych podczas wiosennej rundy prognostycznej. Komisja obniżyła z kolei prognozę dla wzrostu gospodarczego Polski w 2022 r. do 5,2 proc. z 5,4 proc.

Po łagodnym spadku aktywności gospodarczej na koniec 2020 r. Polska rozpoczęła 2021 r. z mocnymi fundamentami.

"Realny PKB wzrósł o 1,1 proc. w ujęciu kdk w I kw. 2021 r., wspierany przez ożywienie u głównych partnerów handlowych Polski oraz wzrost zaufania firm i gospodarstw domowych. Za mocnym odbiciem stały głównie inwestycje prywatne. Tymczasem konsumpcja prywatna skorzystała na zwiększonych możliwościach do wydawania pieniędzy i stabilnym rynku pracy" - napisano w raporcie.

Czytaj także: BGK podniósł prognozę wzrostu PKB na 2021 rok do 4,9 proc. >>>

Ożywienie nabierze tempa w II-III kw.

"Ożywienie nabierze tempa w II-III kw., wraz ze stopniowym znoszeniem restrykcji. Konsumpcja prywatna będzie wspierana przez wzrost zaufanie konsumentów i wydatkowanie skumulowanych oszczędności gospodarstw domowych, które - w horyzoncie projekcji - dadzą impuls do wzrostu konsumpcji" - dodano.

Komisja Europejska oczekuje też ożywienia w inwestycjach prywatnych, które będą wspierane poprawą nastrojów w biznesie, środkami z Funduszu Odbudowy oraz niskimi kosztami kredytowania, co - w ocenie KE - powinno wspierać też sektor budowlany.

Czytaj także: EBOiR podnosi prognozę wzrostu PKB Polski w 2021 roku z 3 do 5 proc. >>>

Presja inflacyjna w polskiej gospodarce utrzyma się

Zdaniem autorów raportu, presja inflacyjna w polskiej gospodarce utrzyma się.

"W pierwszym półroczu 2021 r. inflacja HICP wyraźnie wzrosła, napędzana wzrostem cen energii, zakłóceniami w łańcuchach dostaw i zwiększonymi kosztami nakładów dla firm, które zostały przerzucone na konsumentów, zarówno w przypadku towarów przemysłowych, jak i usług" - napisano.

"Presja inflacyjna będzie pojawiać się również w kolejnych miesiącach, wraz z ujawnianiem się stłumionego popytu oraz inwestycjami, które - w kontekście Funduszu Odbudowy - zapewnią dodatkowy impuls dla gospodarki" - dodano. 

PKB w UE i w strefie euro w 2021 r. wzrośnie o 4,8 proc.

PKB w Unii Europejskiej oraz w strefie euro wzrośnie w 2021 roku o 4,8 proc. i o 4,5 proc. w 2022 r. - wynika również z najnowszych prognoz KE. Według KE inflacja HICP w strefie euro w 2021 r. wyniesie 1,9 proc. i 1,4 proc. w 2022 r.

"Obecnie przewiduje się, że PKB wzrośnie o 4,8 proc. w 2021 r. i 4,5 proc, w 2022 r. zarówno w UE, jak i w strefie euro. Przewiduje się, że wielkość produkcji powróci do poziomu sprzed kryzysu (IV kw. 2019 r.) w ostatnim kwartale 2021 r., czyli o jeden kwartał wcześniej niż oczekiwano w wiosennej prognozie dla strefy euro" - napisano w prognozie kwartalnej na lato.

"Jednak aktywność gospodarcza w czwartym kwartale 2022 r. pozostanie o około 1 proc. niższa od poziomu oczekiwanego przed pandemią, na podstawie ekstrapolacji prognozy śródokresowej z zimy 2020 r. Tempo ożywienia będzie się znacznie różnić w poszczególnych państwach członkowskich. Oczekuje się, że niektóre z nich osiągną poziom sprzed pandemii do trzeciego kwartału 2021 r., ale innym zajmie to więcej czasu" - dodano.

Inflacja osiągnie szczyt w 2021 r.

Komisja wskazała, że inflacja osiągnie szczyt w 2021 r. ze względu na czynniki przejściowe, a następnie osłabnie w 2022 r.

"Prognoza dla inflacji na ten i kolejny rok również została zrewidowana w górę. Oczekuje się, że rosnące ceny energii i towarów, wąskie gardła produkcyjne spowodowane niedoborem niektórych komponentów wejściowych i surowców oraz ograniczenia mocy produkcyjnych w obliczu rosnącego popytu zarówno w kraju, jak i za granicą, wywrą w tym roku presję na wzrost cen konsumpcyjnych. Zakłada się, że w 2022 r. presja będzie stopniowo słabnąć, gdy ograniczenia podaży ustąpią, zaległości w zamówieniach zostaną usunięte, a wzrost popytu osłabnie" - napisano.

Niepewność i czynniki ryzyka dla perspektyw wzrostu PKB w UE są wysokie

Równocześnie KE oceniła, że niepewność i czynniki ryzyka dla perspektyw wzrostu PKB w UE są wysokie, ale ogólnie pozostają zrównoważone.

"Zagrożenie, jakie stwarza rozprzestrzenianie się i pojawianie się wariantów budzących obawy, obrazuje znaczenie dalszego szybkiego wzrostu pełnego wyszczepienia populacji. Czynniki ryzyka dla gospodarki dotyczą w szczególności reakcji gospodarstw domowych i firm na zmiany ograniczeń oraz wpływu wycofania wsparcia w sytuacjach nadzwyczajnych" - napisano.

Czytaj także: Agencja S&P podwyższa prognozę wzrostu PKB Polski w tym i w przyszłym roku >>>

"Oczekuje się, że wzrost PKB będzie napędzany przez trwały wzrost wydatków konsumenckich, ponieważ szerokie spektrum możliwości wydawania pieniędzy staje się ponownie dostępne, a siła nabywcza gospodarstw domowych jest wspierana przez wzrost dochodu rozporządzalnego oraz duże oszczędności zgromadzone w okresach restrykcji. W miarę jak zanika niepewność, oczekuje się, że zatrudnienie będzie rosło wraz z aktywnością gospodarczą, początkowo głównie przez powrót do średniej liczby przepracowanych godzin" - dodano.

W ocenie KE istotna dla perspektyw jest relacja między liczbą szczepień a infekcjami.

"Nadal istnieje znaczna niepewność co do ewolucji pandemii. Jak pokazuje rozwój zdarzeń w Wielkiej Brytanii, rozprzestrzenianie się i pojawianie się nowych wariantów nadal stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia publicznego" - podano w raporcie.

"Postępy w kampanii szczepień jeszcze bardziej osłabiłoby związek między rozprzestrzenianiem się wirusa z jednej strony a hospitalizacjami i ofiarami śmiertelnymi z drugiej, zapobiegając potrzebie zaostrzenia restrykcji na aktywność gospodarczą. Jednak tempo przeprowadzania szczepień może zacząć spowalniać. Wreszcie, rozwój pandemii w niektórych regionach poza UE i bardzo nierównomierne postępy w kampanii szczepień na całym świecie będą przez jakiś czas nadal stanowić zagrożenie dla zdrowia publicznego w niektórych regionach poza UE” – dodano.

Poniżej wybrane prognozy KE.

 PKB |Inflacja
 20212022I2021
Strefa euro4,84,5I1,9
Niemcy3,64,6|2,8
UE4,84,5I2,2
Źródło: PAP BIZNES
Udostępnij artykuł: