KE podniosła prognozę wzrostu PKB Polski do 4,6 proc. w 2018 r.

Gospodarka

Komisja Europejska podwyższyła prognozę tegorocznego wzrostu PKB Polski o 0,3 pkt proc. wobec szacunków z maja br. do 4,6% (wobec 4,6% odnotowanych w 2017 r.), podała Komisja w letniej prognozie. Obniżona została natomiast prognoza tegorocznego wzrostu PKB strefy euro o 0,2 pkt proc. wobec szacunków z maja br. do 2,1% (wobec 2,4% odnotowanych w 2017 r.).

Siedziba Komisji Europejskiej
Fot. Pixabay.com

Komisja Europejska podwyższyła prognozę tegorocznego wzrostu PKB Polski o 0,3 pkt proc. wobec szacunków z maja br. do 4,6% (wobec 4,6% odnotowanych w 2017 r.), podała Komisja w letniej prognozie. Obniżona została natomiast prognoza tegorocznego wzrostu PKB strefy euro o 0,2 pkt proc. wobec szacunków z maja br. do 2,1% (wobec 2,4% odnotowanych w 2017 r.).

@EUinPL podniosła prognozę wzrostu #PKB Polski do 4,6 proc. w 2018, na 2019 bez zmian: 3,7 proc. #inflacja #HICP

"Nastroje gospodarcze pozostały na podwyższonych poziomie w czerwcu zarówno w gospodarstwach domowych, jak i w sektorze przedsiębiorstw, co sugeruje, że solidny wzrost będzie kontynuowany. W sumie oczekuje się, że wzrost PKB osiągnie 4,6% w 2018 r., by spowolnić do 3,7% w 2019 r. Szybki wzrost płac i wysokie poziomy zaufania konsumentów będą wspierać konsumpcję prywatną, choć jej wzrost będzie stopniowo nieco malał wraz z przyspieszeniem inflacji" - czytamy w raporcie w części dotyczącej PKB Polski. Prognoza na 2019 r. została podtrzymana na poziomie 3,7%.Komisja spodziewa się gwałtownego wzrostu inwestycji publicznych w najbliższych kwartałach ze względu na zaawansowanie projektów finansowanych ze środków unijnych. "Oczekuje się, że wysokie wykorzystanie mocy produkcyjnych będzie wspierać stopniowy wzrost inwestycji prywatnych, zwłaszcza inwestycji w sprzęt" - podano także.Komisja spodziewa się spowolnienia inflacji HICP do 1,3% w 2018 r. (1,6% w ub.r.) oraz jej przyspieszenia do 2,6% w 2019 r. Według niej inflacja bazowa, szczególnie ceny usług, będzie przyspieszać stopniowo i przekroczy 2,5% w II poł. 2019 r.

KE obniżyła prognozę wzrostu PKB strefy euro

Komisja Europejska obniżyła natomiast prognozę tegorocznego wzrostu PKB strefy euro o 0,2 pkt proc. wobec szacunków z maja br. do 2,1% (wobec 2,4% odnotowanych w 2017 r.). Prognoza na 2019 r. została podtrzymana na poziomie 2%.Prognozy dla całej Unii Europejskiej kształtują się na tym samym poziomie: 2,1% na 2018 r. i 2% na 2019 r. (co oznacza spadek o 0,2 pkt proc na 2018 i brak zmian odnośnie 2019 r. w porównaniu do oczekiwań z maja), podano w raporcie."Gospodarka Europy wykazuje w dalszym ciągu solidną koniunkturę - w tym roku dla strefy euro i UE-28 przewiduje się wzrost PKB na poziomie 2,1%. Niemniej jednak korekta w dół wzrostu PKB od maja pokazuje, że niekorzystne otoczenie zewnętrzne, takie jak rosnące napięcia handlowe ze Stanami Zjednoczonymi, może osłabić zaufanie i odbić się na wzroście gospodarczym. Rosnące ryzyko zewnętrzne jest jeszcze jednym elementem przypominającym o konieczności wzmocnienia odporności gospodarek poszczególnych państw i strefy euro jako całości" - powiedział Valdis Dombrovskis, wiceprzewodniczący do spraw euro i dialogu społecznego, odpowiedzialny także za stabilność finansową, usługi finansowe i unię rynków kapitałowych, cytowany w komunikacie.

 Wzrost gospodarczy w Europie będzie stabilny

Pierre Moscovici, komisarz do spraw gospodarczych i finansowych, podatków i ceł, wskazał, że prognozy pokazują, iż wzrost gospodarczy w Europie będzie nadal stabilny, gdyż polityka pieniężna pozostaje akomodacyjna, a bezrobocie w dalszym ciągu spada. - Niewielka korekta w dół w porównaniu ze stanem z wiosny odzwierciedla wpływ napięć handlowych i niepewności politycznej na zaufanie oraz wzrost cen energii. W naszej prognozie zakładamy dalszy wzrost w latach 2018 i 2019, chociaż dalsze rozszerzanie środków protekcjonistycznych stanowi wyraźne ryzyko pogorszenia się koniunktury gospodarczej. W wojnach handlowych nie ma zwycięzców, są tylko przegrani - dodał Moscovici.W wyniku wzrostu cen ropy naftowej, jaki nastąpił od wiosny, przewiduje się obecnie, że inflacja w bieżącym roku wyniesie średnio 1,9% w UE i 1,7% w strefie euro, co stanowi wzrost o 0,2 punktów procentowych w obu obszarach od wiosny. W prognozie na 2019 r. inflację dla strefy euro zwiększono o 0,1 punktu procentowego do 1,7%, natomiast dla UE pozostaje ona na niezmienionym poziomie wynoszącym 1,8%, podano też w materiale.Komisja zadecydowała, że od tego roku będzie ponownie co roku publikowała dwie prognozy kompleksowe (wiosenną i jesienną) oraz dwie prognozy śródokresowe (zimową i letnią) zamiast trzech prognoz kompleksowych, które począwszy od 2012 r. publikowała co roku zimą, wiosną i jesienią. Prognozy śródokresowe obejmują roczne i kwartalne dane dotyczące PKB oraz inflacji i będą dotyczyć roku bieżącego i roku następnego dla wszystkich państw członkowskich i strefy euro. Uwzględnione zostaną również dane zbiorcze na poziomie UE, poinformowano także.

 

 

Źródło: ISBnews

 
Udostępnij artykuł: