KE podwyższyła prognozę wzrostu PKB Polski na 2018 rok

Gospodarka

Wykres
Fot. Pixabay.com

Komisja Europejska podwyższyła prognozę tegorocznego wzrostu PKB Polski o 0,1 pkt proc. wobec szacunków z lutego ub. r. do 4,3% (wobec 4,6% odnotowanych w 2017 r.), podała Komisja w wiosennej prognozie. Prognoza na 2019 r. została podwyższona o 0,1 pkt proc. do 3,7%.

#KE spodziewa się, że #gospodarka Polski nadal będzie mocno rosnąć. Prognozuje się, że realny #PKB zwiększy się o 4,3% w tym rok

“Spodziewamy się, że gospodarka Polski nadal będzie mocno rosnąć. Prognozuje się, że realny PKB zwiększy się o 4,3% w tym rok, tylko o nieco mniej niż wzrost 4,6% odnotowany w 2017 r. Na 2019 r. prognozuje się ograniczone osłabienie wzrostu do 3,7%. Oczekujemy, że popyt wewnętrzny pozostanie głównym czynnikiem wzrostu” – czytamy w publikacji “European Economic Forecast. Spring 2018”.

Komisja spodziewa się, że wzrost konsumpcji prywatnej osłabnie z 4,1% w 2018 r. do 3,4% w 2019 r. Oczekuje, że inwestycje publiczne będą nadal rosnąć, a inwestycje prywatne, które pozostawały na niskim poziomie w 2017 r., stopniowo będą wzrastać w kolejnych latach. Spodziewany jest także wzrost eksportu, poziomu zatrudnienia i inflacji.

Aktualne prognozy Komisji Europejskiej dla Polski

2016 2017 2018 2019
 wzrost PKB (zmiana w %) 3,0 4,6 4,3 3,7
 spożycie prywatne (zmiana w %) 3,9 4,7 4,1 3,4
 spożycie zbiorowe (zmiana w %) 1,8 3,4 3,7 3,1
 nakłady brutto na środki trwałe (zmiana w %) -8,2 3,4 8,7 5,3
 eksport (zmiana w %) 8,8 8,2 7,3 6,2
 import (zmiana w %) 7,6 8,7 8,4 6,3
 wkład we wzrost PKB: popyt krajowy (zmiana w %) 1,0 4,0 4,6 3,5
 wkład we wzrost PKB: zapasy (zmiana w %) 1,1 0,6 0 0
 wkład we wzrost PKB: eksport netto (zmiana w %) 0,8 0,1 -0,3 0,2
 zatrudnienie (zmiana w %) 0,6 1,4 0,8 0,3
 stopa bezrobocia wg Eurostatu (%) 6,2 4,9 4,1 3,9
 inflacja HICP (%) -0,2 1,6 1,3 2,5
 saldo obrotów bieżących (% PKB) 0,9 0,7 0,3 0
 deficyt budżetowy (general government) jako % PKB 2,3 1,7 1,4 1,4
 dług publiczny jako % PKB 54,2 50,6 49,6 49,1

Prognoza dla strefy euro bez zmian

Komisja Europejska przewiduje wzrost PKB w strefie euro o 2,3% w 2018 r. i o 2% w 2019 r., wynika z wiosennej prognozy. W prognozie zimowej przedstawiono takie same oczekiwania.

“Europejska gospodarka w 2017 r. rosła najszybciej od 10 lat […] Krótkoterminowe wskaźniki sugerują, że tempo wzrostu osłabło nieco na początku 2018 r., na co wpływ miało kilka tymczasowych czynników. Silne fundamenty i pozostająca przestrzeń sprawiają, że europejska gospodarka ma nadal miejsce na wzrost powyżej potencjalnego tempa przez pewien czas, kiedy nadal spada bezrobocie, a inflacja wzrasta bardzo stopniowo” – czytamy w publikacji “European Economic Forecast. Spring 2018”.

Stopa wzrostu PKB w całej UE-28 powinna wynieść 2,3% 2018 r. i 2% w 2019 r. (co oznacza odpowiednio podtrzymanie i spadek o 0,1 pkt proc. wobec prognozy zimowej).

Komisja oczekuje, że średnia inflacja w strefie euro wyniesie w tym roku 1,5% i przyspieszy do 1,6% w 2019 r.

Źródło: ISBnews

Udostępnij artykuł: