KE podwyższyła prognozę wzrostu PKB Polski na 2018 rok

Gospodarka

Komisja Europejska podwyższyła prognozę tegorocznego wzrostu PKB Polski o 0,1 pkt proc. wobec szacunków z lutego ub. r. do 4,3% (wobec 4,6% odnotowanych w 2017 r.), podała Komisja w wiosennej prognozie. Prognoza na 2019 r. została podwyższona o 0,1 pkt proc. do 3,7%.

Wykres
Fot. Pixabay.com

Komisja Europejska podwyższyła prognozę tegorocznego wzrostu PKB Polski o 0,1 pkt proc. wobec szacunków z lutego ub. r. do 4,3% (wobec 4,6% odnotowanych w 2017 r.), podała Komisja w wiosennej prognozie. Prognoza na 2019 r. została podwyższona o 0,1 pkt proc. do 3,7%.

#KE spodziewa się, że #gospodarka Polski nadal będzie mocno rosnąć. Prognozuje się, że realny #PKB zwiększy się o 4,3% w tym rok

"Spodziewamy się, że gospodarka Polski nadal będzie mocno rosnąć. Prognozuje się, że realny PKB zwiększy się o 4,3% w tym rok, tylko o nieco mniej niż wzrost 4,6% odnotowany w 2017 r. Na 2019 r. prognozuje się ograniczone osłabienie wzrostu do 3,7%. Oczekujemy, że popyt wewnętrzny pozostanie głównym czynnikiem wzrostu" – czytamy w publikacji "European Economic Forecast. Spring 2018".Komisja spodziewa się, że wzrost konsumpcji prywatnej osłabnie z 4,1% w 2018 r. do 3,4% w 2019 r. Oczekuje, że inwestycje publiczne będą nadal rosnąć, a inwestycje prywatne, które pozostawały na niskim poziomie w 2017 r., stopniowo będą wzrastać w kolejnych latach. Spodziewany jest także wzrost eksportu, poziomu zatrudnienia i inflacji.Aktualne prognozy Komisji Europejskiej dla Polski
2016201720182019
 wzrost PKB (zmiana w %)3,04,64,33,7
 spożycie prywatne (zmiana w %)3,94,74,13,4
 spożycie zbiorowe (zmiana w %)1,83,43,73,1
 nakłady brutto na środki trwałe (zmiana w %)-8,23,48,75,3
 eksport (zmiana w %)8,88,27,36,2
 import (zmiana w %)7,68,78,46,3
 wkład we wzrost PKB: popyt krajowy (zmiana w %)1,04,04,63,5
 wkład we wzrost PKB: zapasy (zmiana w %)1,10,600
 wkład we wzrost PKB: eksport netto (zmiana w %)0,80,1-0,30,2
 zatrudnienie (zmiana w %)0,61,40,80,3
 stopa bezrobocia wg Eurostatu (%)6,24,94,13,9
 inflacja HICP (%)-0,21,61,32,5
 saldo obrotów bieżących (% PKB)0,90,70,30
 deficyt budżetowy (general government) jako % PKB2,31,71,41,4
 dług publiczny jako % PKB54,250,649,649,1

Prognoza dla strefy euro bez zmian

Komisja Europejska przewiduje wzrost PKB w strefie euro o 2,3% w 2018 r. i o 2% w 2019 r., wynika z wiosennej prognozy. W prognozie zimowej przedstawiono takie same oczekiwania."Europejska gospodarka w 2017 r. rosła najszybciej od 10 lat […] Krótkoterminowe wskaźniki sugerują, że tempo wzrostu osłabło nieco na początku 2018 r., na co wpływ miało kilka tymczasowych czynników. Silne fundamenty i pozostająca przestrzeń sprawiają, że europejska gospodarka ma nadal miejsce na wzrost powyżej potencjalnego tempa przez pewien czas, kiedy nadal spada bezrobocie, a inflacja wzrasta bardzo stopniowo" – czytamy w publikacji "European Economic Forecast. Spring 2018".

Stopa wzrostu PKB w całej UE-28 powinna wynieść 2,3% 2018 r. i 2% w 2019 r. (co oznacza odpowiednio podtrzymanie i spadek o 0,1 pkt proc. wobec prognozy zimowej).Komisja oczekuje, że średnia inflacja w strefie euro wyniesie w tym roku 1,5% i przyspieszy do 1,6% w 2019 r.

Źródło: ISBnews

Udostępnij artykuł: