KE podwyższyła prognozę wzrostu PKB Polski na 2019 r.

Gospodarka

Komisja Europejska podwyższyła prognozę tegorocznego wzrostu PKB Polski o 0,7 pkt proc. wobec szacunków z lutego br. do 4,2% (wobec 5,1% odnotowanych w 2017 r.), podała Komisja w wiosennej prognozie. Prognoza na 2020 r. została podwyższona o 0,4 pkt proc. do 3,6%.

Wykresy i dane gospodarcze
Wykres Fot. stock.adobe.com/ipopba

Komisja Europejska podwyższyła prognozę tegorocznego wzrostu PKB Polski o 0,7 pkt proc. wobec szacunków z lutego br. do 4,2% (wobec 5,1% odnotowanych w 2017 r.), podała Komisja w wiosennej prognozie. Prognoza na 2020 r. została podwyższona o 0,4 pkt proc. do 3,6%.

#KomisjaEuropejska podwyższyła prognozę tegorocznego wzrostu #PKB Polski o 0,7 pkt proc. wobec szacunków z lutego br. do 4,2%

"Wzrost PKB pozostanie solidny w 2019 r., na poziomie 4,2%, a następnie spowolni do 3,6% w 2020 r. W okresie objętym prognozą wzrost konsumpcji prywatnej pozostanie silny, dzięki dalszym, nieznacznym wzrostom zatrudnienia i silnie rosnącym płacom. Ponadto nowy pakiet fiskalny będzie wspierał dochody gospodarstw domowych w 2019 i 2020 r." - czytamy w publikacji "European Economic Forecast. Spring 2019".Według Komisji, inflacja będzie stopniowo rosła w 2019 r. i na początku 2020 r., a następnie do kończ przyszłego roku pozostanie dość stabilna.Tabela z aktualnymi prognozami Komisji Europejskiej dla Polski
201820192020
 wzrost PKB (zmiana w %)5,14,23,6
 spożycie prywatne (zmiana w %)4,44,54,2
 spożycie zbiorowe (zmiana w %)4,74,33,3
 nakłady brutto na środki trwałe (zmiana w %)8,74,94,1
 eksport (zmiana w %)6,35,24,7
 import (zmiana w %)7,15,75,3
 wkład we wzrost PKB: popyt krajowy (zmiana w %)4,94,33,8
 wkład we wzrost PKB: zapasy (zmiana w %)0,400
 wkład we wzrost PKB: eksport netto (zmiana w %)-0,2-0,1-0,1
 zatrudnienie (zmiana w %)0,30,20,1
 stopa bezrobocia wg Eurostatu (%)3,93,83,5
 inflacja HICP (%)1,21,82,5
 saldo obrotów bieżących (% PKB)-0,5-1-1,4
 deficyt budżetowy (general government) jako % PKB-0,4-1,6-1,4
 dług publiczny jako % PKB48,948,247,4
Czytaj także: Jak szybko rosły PKB i inwestycje w I kw. 2019 roku? Prognoza IPAG >>>

Deficyt general government Polski wyniesie 1,6% PKB w 2019 r.

Polska odnotuje deficyt w sektorze rządowym i samorządowym (tzw. general government) w wysokości 1,6% PKB w tym roku i 1,4% PKB przyszłym roku (wobec 0,4% PKB w 2018 r.), podała również KE w wiosennych prognozach.W listopadowych prognozach Komisja spodziewała się deficytu w tym ujęciu w wysokości 0,9% PKB w 2019 r. i 1% w 2020 r."Po osiągnięciu wieloletniego minimum w wysokości 0,4% PKB w 2018 r., deficyt fiskalny wzrośnie do 1,6% PKB w 2019 r. Główne czynniki odpowiadające za ten wzrost to niższa dynamika podatków pośrednich po wdrożeniu rozwiązań mających na celu kontrolowanie cen energii elektrycznej na początku 2019 r. oraz znaczący wzrost transferów socjalnych dla emerytów i rencistów oraz średnio- i zamożnych gospodarstw domowych posiadających dzieci. Jednocześnie dynamika dochodów z podatków bezpośrednich i składek społecznych pozostanie silna, dzięki wzrostowi gospodarczemu i dobrej sytuacji na rynku pracy" - czytamy w publikacji "European Economic Forecast. Spring 2019".Według wiosennych prognoz Komisji, zadłużenie sektora "general government" spadnie do 48,2% PKB w 2019 r. (z 48,9% rok wcześniej), a następnie do 47,4% w 2020 r.

KE obniżyła prognozę wzrostu PKB dla strefy euro 

KE przewiduje wzrost PKB w strefie euro o 1,2% w 2019 r. i o 1,5% w 2020 r., wynika z opublikowanej dzisiaj wiosennej prognozy. Według prognozy zimowej, było to odpowiednio: 1,3% i 1,7%.Niedawne spowolnienie ogólnoświatowego wzrostu i handlu międzynarodowego w połączeniu z dużą niepewnością wokół polityk handlowych ma negatywny wpływ na perspektywy wzrostu produktu krajowego brutto w 2019 i 2020 r. Ważną rolę odgrywa również utrzymująca się słabość sektora produkcji, zwłaszcza w tych krajach, które borykają się z problemami w przemyśle motoryzacyjnym, wskazała Komisja."Europejska gospodarka wykazuje odporność w mniej korzystnych warunkach zewnętrznych, w tym także w obliczu panujących napięć handlowych. Prognozy wskazują, że wzrost utrzyma się we wszystkich państwach członkowskie UE i że w przyszłym roku przyspieszy. Sprzyjać temu będzie silny popyt wewnętrzny, ciągły wzrost zatrudnienia oraz niskie koszty finansowania. Ryzyko pogorszenia się perspektyw jest jednak nadal znaczące. Jeżeli chodzi o uwarunkowania zewnętrzne, ryzyko obejmuje dalszą eskalację konfliktów handlowych i słabość rynków wschodzących, w szczególności Chin. W Europie powinniśmy mieć na uwadze możliwość wystąpienia Wielkiej Brytanii z UE bez porozumienia, niepewność polityczną i możliwość ponownego wzmocnienia więzi bank-państwo" - powiedział Valdis Dombrovskis, wiceprzewodniczący do spraw euro i dialogu społecznego, odpowiedzialny także za stabilność finansową, usługi finansowe i unię rynków kapitałowych, cytowany w komunikacie.

Europejska gospodarka będzie nadal rosnąć

"W 2019 i 2020 r. europejska gospodarka będzie nadal rosnąć. We wszystkich państwach członkowskich utrzymuje się dodatni wzrost gospodarczy. Nadal napływają też dobre informacje z rynku pracy, potwierdzające m.in. wzrost płac. Oznacza to, że europejska gospodarka dobrze sobie radzi w mniej korzystnych warunkach panujących na świecie i przy utrzymującej się niepewności. Niemniej jednak powinniśmy być gotowi, by w razie potrzeby zapewnić gospodarce większe wsparcie, m.in. przez dalsze reformy stymulujące wzrost gospodarczy. Przede wszystkim musimy unikać popadnięcia w protekcjonizm, który tylko nasiliłby istniejące napięcia społeczne i gospodarcze w naszych społeczeństwach" - podsumował Pierre Moscovici, komisarz do spraw gospodarczych i finansowych, podatków i ceł.Ogólnie w bieżącym roku przewidywany wzrost PKB ma wynieść 1,4% w UE i 1,2% w strefie euro.Komisja Europejska oczekuje, że w 2020 r. ustąpią niekorzystne czynniki wewnętrzne, a ponadto dojdzie do ożywienia gospodarczego poza Europą, któremu będzie sprzyjać złagodzenie warunków finansowych na świecie i zastosowanie bodźców politycznych w niektórych gospodarkach wschodzących. W przyszłym roku wzrost PKB ma nieco przyspieszyć do 1,6% w UE i 1,5% w strefie euro. Innym czynnikiem, który korzystnie wpływa na dane liczbowe dotyczące 2020 r., jest także większa liczba dni roboczych w tym roku.
Źródło: ISBnews
Udostępnij artykuł: