KE: Polska ma otrzymać 11,2 mld euro pożyczek na łagodzenie skutków pandemii

Gospodarka

Komisja Europejska zwróciła się do Rady o zatwierdzenie podziału 81,4 mld euro w formie pożyczek dla państwo członkowskich w ramach instrumentu SURE, który ma na celu ochronę obywateli i złagodzenie negatywnych społeczno-skutków pandemii. Polska ma otrzymać 11,2 mld euro.

Ursula von der Leyen
Ursula von der Leyen Fot. Jim Mattis [Public domain]

Komisja Europejska zwróciła się do Rady o zatwierdzenie podziału 81,4 mld euro w formie pożyczek dla państwo członkowskich w ramach instrumentu SURE, który ma na celu ochronę obywateli i złagodzenie negatywnych społeczno-skutków pandemii. Polska ma otrzymać 11,2 mld euro.

#KomisjaEuropejska zwróciła się do Rady o zatwierdzenie podziału 81,4 mld euro w formie pożyczek dla państwo członkowskich w ramach instrumentu #SURE #pożyczki #koronawirus #COVID19

"Komisja proponuje przekazanie 81,4 miliarda euro w ramach instrumentu SURE, aby pomóc chronić miejsca pracy i pracowników dotkniętych pandemią koronawirusa w całej UE" - powiedziała przewodnicząca Komisji Ursula von der Leyen, cytowana w komunikacie.

Po zatwierdzeniu przez Radę tych propozycji wsparcie finansowe zostanie udzielone w formie pożyczek na korzystnych warunkach przez UE. Pożyczki te mają pomóc państwom członkowskim uporać się z nagłym wzrostem wydatków publicznych na utrzymanie zatrudnienia w trakcie pandemii (m.in. skróconego wymiaru czasu pracy).

Czytaj także: Koronawirus: KE zatwierdziła polskie "tarcze" dla branży turystycznej i kulturalnej >>>

Ile dostaną poszczególne państwa?

Po konsultacjach z państwami członkowskimi, które wystąpiły o wsparcie, i po dokonaniu oceny ich wniosków, Komisja zwraca się do Rady o zatwierdzenie przyznania wsparcia finansowego dla następujących państw:

Belgia7,8 mld euro
Bułgaria511 mln euro
Czechy2 mld euro
Grecja2,7 mld euro
Hiszpania21,3 mld euro
Chorwacja1 mld euro
Włochy27,4 mld euro
Cypr479 mln euro
Łotwa192 mln euro
Litwa602 mln euro
Malta244 mln euro
Polska11,2 mld euro
Rumunia4 mld euro
Słowacja631 mln euro
Słowenia1,1 mld euro

Instrument SURE może zapewnić wsparcie finansowe w łącznej wysokości do 100 mld euro wszystkim państwom członkowskim. Propozycje przedłożone Radzie przez Komisję opiewają 81,4 mld euro i obejmują 15 państw członkowskich. Portugalia i Węgry złożyły już formalne wnioski, które są obecnie oceniane. Komisja spodziewa się, że wkrótce przedstawi propozycję udzielenia wsparcia Portugalii i Węgrom. Państwa członkowskie, które jeszcze nie złożyły formalnych wniosków, mogą nadal to robić.

System dobrowolnych gwarancji ze strony państw członkowskich 

Pożyczki udzielone państwom członkowskim w ramach instrumentu SURE będą oparte na systemie dobrowolnych gwarancji ze strony państw członkowskich. 

KE zaproponowała utworzenie instrumentu SURE w kwietniu 2020 r. W maju rozporządzenie w tej sprawie przyjęła Rada Europejska.

Źródło: ISBnews
Udostępnij artykuł: