KE przyjęła nową unijną strategię dotyczącą przygotowania do zmian klimatycznych

ESG

Komisja Europejska przyjęła nową strategię UE w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu, w której wskazano, jak należy przygotować się na skutki tej zmiany, poinformowała Komisja. Celem jest przesunięcie punktu ciężkości ze zrozumienia problemu na opracowywanie rozwiązań oraz przejście od planowania do wdrażania, podano także. W wyniku ekstremalnych zdarzeń pogodowych straty gospodarcze w UE wynoszą średnio ponad 12 mld euro rocznie.

Komisja Europejska
Fot. stock.adobe.com/Grecaud Paul

Komisja Europejska przyjęła nową strategię UE w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu, w której wskazano, jak należy przygotować się na skutki tej zmiany, poinformowała Komisja. Celem jest przesunięcie punktu ciężkości ze zrozumienia problemu na opracowywanie rozwiązań oraz przejście od planowania do wdrażania, podano także. W wyniku ekstremalnych zdarzeń pogodowych straty gospodarcze w UE wynoszą średnio ponad 12 mld euro rocznie.

"Pandemia COVID-19 wyraźnie pokazała, że niewystarczające przygotowanie może mieć poważne konsekwencje. [...] Skutki zmiany klimatu są już odczuwalne zarówno w Unii Europejskiej, jak i poza nią. Nowa strategia przystosowania się do zmiany klimatu umożliwia nam przyspieszenie i zwiększenie skali przygotowań" - powiedział wiceprzewodniczący wykonawczy do spraw Europejskiego Zielonego Ładu Frans Timmermans, cytowany w komunikacie.

Jeżeli przygotujemy się teraz, mamy jeszcze szansę zbudować odporność na zmianę klimatu w przyszłości.

W wyniku ekstremalnych zdarzeń pogodowych związanych z klimatem dochodzi do coraz większych strat gospodarczych. W UE straty te już teraz wynoszą średnio ponad 12 mld euro rocznie. Ostrożne szacunki wskazują, że w wyniku globalnego ocieplenia o 3°C w stosunku do poziomu sprzed epoki przemysłowej gospodarka UE ponosiłaby straty w wysokości co najmniej 170 mld euro rocznie, podkreślono.

Zmiana klimatu ma wpływ także na zdrowie Europejczyków

Zmiana klimatu ma wpływ także na zdrowie i dobrostan Europejczyków, którzy coraz bardziej cierpią z powodu fal upałów. W wyniku jednej z najgorszych klęsk żywiołowych - fali upałów w Europie w 2019 r. śmierć poniosło 2,5 tys. osób.

Z tego też względu Komisja chce, by w przystosowanie się do zmiany klimatu zaangażować wszystkie grupy społeczne i rządzących w państwach UE i poza nią. Celem jest budowanie społeczeństwa odpornego na zmianę klimatu poprzez poszerzanie wiedzy o skutkach tych zmian i rozwiązaniach przystosowawczych, w tym z zakresu m.in. oceny ryzyka.

Czytaj także: Narodowy Program Zdrowia: zbyt mało o zagrożeniach wynikających ze zmian klimatu >>>

Zdaniem Komisji, działania adaptacyjne muszą więc mieć charakter systemowy: opierać się na solidnych danych i narzędziach oceny ryzyka, do których dostęp będą mieli wszyscy obywatele i przedsiębiorstwa. Zaproponowano działania mające na celu poszerzenie wiedzy o adaptacji do zmiany klimatu, gromadzenie większych ilości lepszych danych o zagrożeniach i stratach związanych z klimatem oraz udostępnianie ich społeczeństwu.

Zaplanowano także poszerzenie europejskiej platformy wiedzy o adaptacji do zmian klimatycznych Climate-ADAPT o centrum monitorowania zdrowia, aby można było lepiej śledzić i analizować wpływ zmiany klimatu na zdrowie.

Czytaj także: Trudny powrót USA do Porozumienia Paryskiego ws. zmian klimatycznych >>>

Komisja zapowiada wspieranie działań w tym zakresie na szczeblu niższym niż krajowy, krajowym i regionalnym, ze szczególnym uwzględnieniem adaptacji do zmiany klimatu w Afryce i małych rozwijających się państwach wyspiarskich, zapewnienie zasobów, priorytetowe traktowanie działań w tym zakresie i zwiększenie ich skuteczności, zwiększenie międzynarodowego finansowania oraz silniejsze globalne zaangażowanie i współpracę w dziedzinie przystosowania się do zmian klimatu.

Współpraca z partnerami międzynarodowymi

Planowana jest także współpraca z partnerami międzynarodowymi, aby zlikwidować luki w międzynarodowym finansowaniu działań związanych ze zmianą klimatu.

Komisja Europejska zapowiedziała nową strategię UE w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu w komunikacie w sprawie Europejskiego Zielonego Ładu w następstwie przeprowadzonej w 2018 oceny strategii z 2013 roku i otwartych konsultacjach publicznych  w okresie od maja do sierpnia 2020 r. Wniosek dotyczący europejskiego prawa o klimacie włącza do prawa UE globalny cel w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu. Zobowiązuje UE i państwa członkowskie do czynienia stałych postępów na rzecz zwiększenia zdolności adaptacyjnych, wzmocnienia odporności i zmniejszenia podatności na zmianę klimatu.

Źródło: ISBnews
Udostępnij artykuł: