KE: wskaźnik nastrojów w gospodarce Polski w listopadzie w dół

Gospodarka

Wskaźnik nastrojów w polskiej gospodarce (Economic Sentiment Indicator - ESI) w listopadzie spadł do 70,1 pkt. z 79,6 pkt. w październiku - wynika z opublikowanych danych Dyrekcji Generalnej ds. Gospodarczych i Finansowych (DG EcFin) Komisji Europejskiej.

Wykres
Fot. stock.adobe.com/Naypong Studio

Wskaźnik nastrojów w polskiej gospodarce (Economic Sentiment Indicator - ESI) w listopadzie spadł do 70,1 pkt. z 79,6 pkt. w październiku - wynika z opublikowanych danych Dyrekcji Generalnej ds. Gospodarczych i Finansowych (DG EcFin) Komisji Europejskiej.

Jak podaje DG EcFin, wskaźnik koniunktury w polskim przemyśle w listopadzie wyniósł minus 23,1 pkt. wobec minus 19,2 pkt. w październiku.

Wskaźnik nastrojów w gospodarce (Economic Sentiment Indicator – ESI) składa się ze wskazania dla przemysłu (40 proc.), usług (30 proc.), konsumentów (20 proc.), budownictwa i handlu detalicznego (po 5 proc.). Poziom 100 pkt. odpowiada długoterminowej średniej ESI (od 1990 r.).

Czytaj także: Druga fala COVID-19 pogorszyła prognozy wzrostu PKB Polski na 2021 rok >>>

Nastroje w eurolandzie słabsze, ale nie aż tak, jak prognozowano

Indeks nastrojów w gospodarce strefy euro wyniósł w XI 87,6 pkt. wobec 91,1 pkt. w poprzednim miesiącu, po korekcie z 90,9 pkt. - podała także Komisja Europejska w komunikacie.

Analitycy spodziewali się indeksu na poziomie 86,0 pkt.

Indeks zaufania konsumentów wyniósł -17,6 pkt. wobec -15,5 pkt. poprzednio. Analitycy spodziewali się -17,6 pkt.

KE podała, że wskaźnik nastrojów w przemyśle wyniósł -10,1 pkt. wobec -9,2 pkt. poprzednio, a spodziewano się -10,9 pkt.

Indeks koniunktury w usługach wyniósł -17,3 pkt. Oczekiwano -16,3 pkt. wobec -12,1 pkt. poprzednio.

W handlu wskaźnik wyniósł -12,7 pkt. wobec -6,9 pkt. poprzednio, a w budownictwie -9,3 pkt. wobec -8,3 pkt. poprzednio.

Indeks nastrojów w gospodarce strefy euro powstaje na podstawie badań przeprowadzanych wśród 25.000 firm z regionu.

Wskaźnik oczekiwań inflacyjnych w Polsce w listopadzie wzrósł

Wskaźnik oczekiwań inflacyjnych konsumentów w Polsce w listopadzie wzrósł do 44,6 pkt. z 39,3 pkt. w październiku - wynika z opublikowanych danych Dyrekcji Generalnej ds. Gospodarczych i Finansowych (DG EcFin) Komisji Europejskiej.

Ankietowani są pytani o to, jak ich zdaniem, będą się kształtować ceny w ciągu najbliższych 12 miesięcy.

Wskaźnik nie uwzględnia frakcji respondentów oczekujących wzrostu cen, ale wolniejszego niż obecnie postrzegany. Powstaje przez dodanie odsetka respondentów oczekujących szybszego wzrostu cen do podzielonego przez dwa odsetki osób oczekujących takiego samego wzrostu cen i odjęcie od tej sumy odsetka osób oczekujących spadku cen oraz połowy odsetka odpowiedzi wskazujących na stabilizację cen. Wskaźnik jest publikowany po odsezonowaniu.

Co miesiąc Dyrekcja Generalna ds. Gospodarczych i Finansowych (DG EcFin) Komisji Europejskiej publikuje zharmonizowany Wskaźnik Nastrojów Gospodarczych (Economic Sentiment Indicator - ESI) dla 27 państw UE. W przypadku Polski oparty jest on na ankietach przeprowadzanych przez GfK Polonia w ciągu pierwszych 12 dni miesiąca, na próbie co najmniej 1.020 osób. 

Źródło: PAP BIZNES
Udostępnij artykuł: