KE zmienia definicję małych i średnich przedsiębiorstw

Firma

Komisja Europejska zakończyła konsultacje w sprawie definicji małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP).

Siedziba Komisji Europejskiej
Fot. Pixabay.com

Komisja Europejska zakończyła konsultacje w sprawie definicji małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP).

#BCC we współpracy z #Crido oraz w oparciu o konsultacje z przedsiębiorcami, przygotował kompleksową opinię dotyczącą wad obecnie obowiązującej definicji #MSP propozycje, jak tę definicję zaktualizować @BCCorg

Business Centre Club, we współpracy z Crido oraz w oparciu o konsultacje z przedsiębiorcami, przygotował kompleksową opinię dotyczącą wad obecnie obowiązującej definicji oraz szereg propozycji, jak tę definicję zaktualizować, aby odzwierciedlała współczesne realia ekonomiczne i obecny potencjał przedsiębiorstw.

Celem BCC było wyeliminowanie dość często występującej sytuacji, w której polski przedsiębiorca średniej skali, najczęściej przez to, że zatrudnia wielu pracowników, przekracza wartości graniczne definicji MŚP, przez co jest on traktowany na równi z multinarodowymi korporacjami.

BCC zaproponował Komisji Europejskiej następujące zmiany w kształcie definicji:

1. Uproszczenie definicji poprzez redukcję liczby wskaźników.

2. Uaktualnienie wartości progów definiujących poszczególne wielkości podmiotów.

3. Doprecyzowanie kwestii powiązań kapitałowych i osobowych oraz ich wpływu na wielkość podmiotu.

Źródło: Informacja prasowa BCC

 
Udostpnij artyku: