Kerszke Jerzy

K

Jerzy Kerszke - dyrektor Departamentu Kadr w NBP, dyrektor departamentu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, przewodniczący Rady Nadzorczej Międzynarodowej Szkoły Bankowości i Finansów w Katowicach.

 

Udostępnij artykuł: