KF 2012.01- 03 (styczeń – marzec 2012)

Nowoczesne Zarządzanie Biznesem / Kurier Finansowy

Kurier Finansowy (styczeń - marzec 2012)Temat numeru: Co z tymi bankami? Między repolonizacją i renacjonalizacją: Klucz do zagwarantowania bezpieczeństwa sektora bankowego i ochrony interesów gospodarki polskiej nie tkwi w odwracaniu zmian własnościowych, lecz w działaniach nadzorczych. Iluzje inwestora: Żadna książka nie uczyni nas bogatymi. Inwestorze, czy zwróciłeś uwagę, że najbardziej poczytne poradniki bazują na starannie wyselekcjonowanych wydarzeniach z przeszłosci? Wojna światów, czyli finansyzacja i media: Czy wszystkie dobra kultury należy traktować jako produkty rynkowe i czy na każdej twórczej aktywności należy zarabiać. Czy ważniejszy jest "dostęp", czy "własność".Także w numerze:Eldorado surowcowe Zegarek klubowy Z kraju skrzypiec w świat po skrzypce

Kurier Finansowy (styczeń - marzec 2012)Temat numeru: Co z tymi bankami? Między repolonizacją i renacjonalizacją: Klucz do zagwarantowania bezpieczeństwa sektora bankowego i ochrony interesów gospodarki polskiej nie tkwi w odwracaniu zmian własnościowych, lecz w działaniach nadzorczych. Iluzje inwestora: Żadna książka nie uczyni nas bogatymi. Inwestorze, czy zwróciłeś uwagę, że najbardziej poczytne poradniki bazują na starannie wyselekcjonowanych wydarzeniach z przeszłosci? Wojna światów, czyli finansyzacja i media: Czy wszystkie dobra kultury należy traktować jako produkty rynkowe i czy na każdej twórczej aktywności należy zarabiać. Czy ważniejszy jest "dostęp", czy "własność".Także w numerze:Eldorado surowcowe Zegarek klubowy Z kraju skrzypiec w świat po skrzypce

Udostępnij artykuł: