KF 2013.01-03 (styczeń – marzec 2013)

Nowoczesne Zarządzanie Biznesem / Kurier Finansowy

Kurier Finansowy (styczeń - marzec 2013)Forex - Gigantyczny rynek. Niepodjęte wyzwania i zmarnowane szanse. Na tle decyzji RPP. W poprzednim i obecnym roku każda ocena krótko- czy średnioterminowa dotycząca PKB i jego elementów składowych lub CPI w strefie euro i w Polsce korygowana była do dołu przez chyba wszystkie instytucje krajowe i zagraniczne, w tym przez ekspertów ZBP Pieniądze to nie wszystko. Pragnienie bycia bogatym samo wsobie nie jest czymś złym. Przeciwnie, dzięki niemu ludzkość wspaniale się rozwinęła, dysponuje zadziwiającymi technikami iurządzeniami, mogącymi czynić codzienne życie łatwym i prostym. Między nami "Pożytecznymi idio-nautami. Czy istnieje darmowe źródło wartości wbiznesie? Czy można znaleźć aktywnych, bystrych, uzdolnionych ludzi, którzy poświęcą swój czas izechcą pracować za darmo albo za półdarmo? Innowacyjne lokaty. W ostatnich kwartałach swoistym festiwalem form inwestowania wzamian za możliwość zysków przewyższających potencjalnie Czy istnieje darmowe źródło wartości w biznesie? Czy można znaleźć aktywnych, bystrych, uzdolnionych ludzi, którzy poświęcą swój czas izechcą pracować za darmo albo za półdarmo?

Udostępnij artykuł: