KF 2014.01-03 (styczeń – marzec 2014)

Nowoczesne Zarządzanie Biznesem / Kurier Finansowy

Kurier Finansowy (styczeń - marzec 2014):Wokół zmian polskiego systemu emerytalnego. Emerytury ustawowe w Niemczech. Większość obecnie istniejących systemów charakteryzuje się wielofilarowością budowy. Z optymizmem i nadzieją w 2014 r. Miniony rok w opiniach środowiska bankowego oceniono jako wymagający, a jednocześnie umiarkowanie korzystany dla branży bankowej. Finanse publiczne - strategia i taktyka. Pojęcia strategii i taktyki wywodzą się ze sztuki wojennej. Taktyka to umiejętność doraźnego reagowania na polu walki: gdzie przerzucić własne siły w odpowiedzi na ruch wroga? Doradca bankowy, jako pierwsze ogniwo... Jednym z czynników decydujących o ocenie banku z perspektywy klienta jest jakość obsługi.

Kurier Finansowy (styczeń - marzec 2014):Wokół zmian polskiego systemu emerytalnego. Emerytury ustawowe w Niemczech. Większość obecnie istniejących systemów charakteryzuje się wielofilarowością budowy. Z optymizmem i nadzieją w 2014 r. Miniony rok w opiniach środowiska bankowego oceniono jako wymagający, a jednocześnie umiarkowanie korzystany dla branży bankowej. Finanse publiczne - strategia i taktyka. Pojęcia strategii i taktyki wywodzą się ze sztuki wojennej. Taktyka to umiejętność doraźnego reagowania na polu walki: gdzie przerzucić własne siły w odpowiedzi na ruch wroga? Doradca bankowy, jako pierwsze ogniwo... Jednym z czynników decydujących o ocenie banku z perspektywy klienta jest jakość obsługi.

Udostępnij artykuł: