KF 2014.07-09 (lipiec – wrzesień 2014)

Nowoczesne Zarządzanie Biznesem / Kurier Finansowy

Kurier Finansowy (lipiec - wrzesień 2014):Cel nadrzędny to walka z wykluczeniem - Rozmowa z Adamem Tochmańskim, dyrektorem Departamentu Systemu Płatniczego w Narodowym Banku Polskim Systemy emerytalne z elementami zaopatrzenia Węgiel nie musi brudzić - Polityka energetyczna powinna zaspokoić potrzeby gospodarstw domowych i przedsiębiorstw, a równocześnie zapewnić bezpieczeństwo energetyczne kraju i poszanowanie środowiska naturalnego. Ryzyko kredytowe jako ważny element zarządzania bankiem - Rynek nieruchomości w ciągu ostatnich kilku lat rozwija się bardzo dynamicznie, kwestia wycen nieruchomości dokonywanych w Polsce dodatkowo skutkuje podwyższonym ryzykiem. Czarny rynek a system płatności - Szara strefa jest ugruntowaną praktyką unikania regulacji życia społecznego, przepisów prawa podatkowego i ubezpieczeniowego, warunków zatrudnienia, przepisów handlowych itp.

Kurier Finansowy (lipiec - wrzesień 2014):Cel nadrzędny to walka z wykluczeniem - Rozmowa z Adamem Tochmańskim, dyrektorem Departamentu Systemu Płatniczego w Narodowym Banku Polskim Systemy emerytalne z elementami zaopatrzenia Węgiel nie musi brudzić - Polityka energetyczna powinna zaspokoić potrzeby gospodarstw domowych i przedsiębiorstw, a równocześnie zapewnić bezpieczeństwo energetyczne kraju i poszanowanie środowiska naturalnego. Ryzyko kredytowe jako ważny element zarządzania bankiem - Rynek nieruchomości w ciągu ostatnich kilku lat rozwija się bardzo dynamicznie, kwestia wycen nieruchomości dokonywanych w Polsce dodatkowo skutkuje podwyższonym ryzykiem. Czarny rynek a system płatności - Szara strefa jest ugruntowaną praktyką unikania regulacji życia społecznego, przepisów prawa podatkowego i ubezpieczeniowego, warunków zatrudnienia, przepisów handlowych itp.

Udostępnij artykuł: