KF 2014.10-12 (październik – grudzień 2014)

Nowoczesne Zarządzanie Biznesem / Kurier Finansowy

Kurier Finansowy (październik - grudzień 2014):Sądownictwo polubowne i arbitraż Budujemy na mocnym findamencie - Rozmowa z Urszulą Wiśniewską, dyrektorem programu Nowoczesne Zarządzanie Biznesem Świadomość konsumenta - Z Katarzyną Marczyńską, Arbitrem Bankowym przy Związku Banków Polskich rozmawia Karol Jerzy Mórawski Objawy, istota oraz pozory deflacji - Polskiemu startowi w gospodarkę rynkową towarzyszyła odziedziczona po poprzednim ustroju bardzo wysoka inflacja Bankowcy oceniają rok 2014 - Środowisko bankowe w 2014 r. wkraczało z optymizmem i oczekiwaniem poprawy sytuacji na rynku

Kurier Finansowy (październik - grudzień 2014):Sądownictwo polubowne i arbitraż Budujemy na mocnym findamencie - Rozmowa z Urszulą Wiśniewską, dyrektorem programu Nowoczesne Zarządzanie Biznesem Świadomość konsumenta - Z Katarzyną Marczyńską, Arbitrem Bankowym przy Związku Banków Polskich rozmawia Karol Jerzy Mórawski Objawy, istota oraz pozory deflacji - Polskiemu startowi w gospodarkę rynkową towarzyszyła odziedziczona po poprzednim ustroju bardzo wysoka inflacja Bankowcy oceniają rok 2014 - Środowisko bankowe w 2014 r. wkraczało z optymizmem i oczekiwaniem poprawy sytuacji na rynku

Udostępnij artykuł: