KGHM nie wypłaci dywidendy z zysku za 2018 r.

Z rynku

Akcjonariusze KGHM Polska Miedź zdecydowali o przeznaczeniu całego zysku za 2018 r. na kapitał zapasowy, zgodnie z wnioskiem zarządu.

Logo KGHM
Źródło: Materiały prasowe KGHM

Akcjonariusze KGHM Polska Miedź zdecydowali o przeznaczeniu całego zysku za 2018 r. na kapitał zapasowy, zgodnie z wnioskiem zarządu.

Akcjonariusze @kghm_sa zdecydowali o przeznaczeniu całego zysku za 2018 r. na kapitał zapasowy, zgodnie z wnioskiem zarządu #KGHM #dywidenda

W związku z podjęciem tej uchwały, walne zgromadzenie nie głosowało nad zgłoszonym przez jednego z akcjonariuszy projektem zakładającym wypłatę 200 mln zł dywidendy, tj. 1 zł na akcję.Czytaj także: Paweł Gruza i Adam Bugajczuk powołani na wiceprezesów KGHM Polska Miedź >>>

W lipcu 2018 r. akcjonariusze KGHM Polska Miedź zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy z zysku za 2017 r.

W 2018 r. KGHM miał 1 657 mln zł skonsolidowanego zysku netto

W 2018 r. KGHM miał 1 657 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 1 568 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2018 r. wyniósł 2 025 mln zł wobec 1 323 mln zł zysku rok wcześniej.

KGHM Polska Miedź posiada szerokie portfolio projektów eksploracyjnych, rozwojowych i produkcyjnych w Polsce, Niemczech, Kanadzie, Chile i USA. Jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1997 r.
Źródło: ISBnews
Udostępnij artykuł: