Kiedy aktualizacja programu polskiej energetyki jądrowej i co zawiera?

Czysty zysk

Elektrownia atomowa
Elektrownia atomowa Fot. Pixabay.com

Rząd jeszcze w tym kwartale chce przyjąć aktualizację programu polskiej energetyki jądrowej - podano w wykazie prac legislacyjnych KPRM.

Rząd jeszcze w tym kwartale chce przyjąć aktualizację programu polskiej energetyki jądrowej #ElektroniaAtomowa #energetyka

„Konieczność aktualizacji Programu wynika z potrzeby usprawnienia i przyspieszenia działań związanych z wdrażaniem energetyki jądrowej w Polsce. (…)Umożliwi też ona zastąpienie starzejących się wysokoemisyjnych bloków energetycznych pracujących w podstawie obciążenia systemu nowymi zeroemisyjnymi jednostkami odpornymi na politykę regulacyjną związaną z redukcją emisji CO2 i innych zanieczyszczeń” – napisano.

Cel zaktualizowanego Programu polskiej energetyki jądrowej

Celem zaktualizowanego Programu polskiej energetyki jądrowej jest budowa 6 – 9 GW mocy zainstalowanej w energetyce jądrowej w oparciu o duże, sprawdzone reaktory wodno-ciśnieniowe (PWR).

Czytaj także: Ministerstwo Energii: pierwsza polska elektrownia jądrowa ruszy w 2033 r. >>>

Istotą rozwiązań zawartych w projekcie jest aktualizacja w szczególności następujących elementów dotychczas obowiązującego Programu:

– harmonogramu realizacji Programu,

– sposobów finansowania rozwoju energetyki jądrowej,

– działań związanych z rozbudową niezbędnej infrastruktury technicznej na potrzeby energetyki jądrowej, zapewnieniem wysokiego udziału polskiego przemysłu we wdrażaniu energetyki jądrowej oraz komunikacją i edukacją społeczną w zakresie energii jądrowej.

Program zakłada nabycie przez Skarb Państwa 100 proc. w PGE EJ1

Program Polskiej Energetyki Jądrowej zakłada nabycie przez Skarb Państwa 100 proc. w PGE EJ1 – podano w projekcie PPEJ skierowanym do konsultacji.

Model biznesowy dla polskich elektrowni jądrowych zakłada ponadto wybranie jednej wspólnej technologii reaktorowej dla wszystkich elektrowni.

Model zakłada też wybór jednego współinwestora strategicznego powiązanego z dostawcą technologii.

„Model zakłada docelowo po wyborze jednego współinwestora strategicznego powiązanego z dostawcą technologii, utrzymanie przez Skarb Państwa przynajmniej 51 proc. udziałów w spółce” – napisano.

„Wczesny wybór jednego partnera biznesowego (współinwestora strategicznego) ułatwi zorganizowanie taniego finansowania budowy EJ. Zagraniczny inwestor wniesie swoje doświadczenie w budowie i/lub eksploatacji EJ oraz zwiększy wiarygodność projektu, dzięki czemu możliwe będzie pozyskanie atrakcyjnych kosztowo kredytów eksportowych i innych źródeł kapitału. Takie podejście pomoże zapewnić strategiczne partnerstwo na poziomie polityczno-gospodarczym i znacząco przyspieszyć proces przygotowania projektów jądrowych” – napisano.

W PPEJ napisano, że zachowanie kontroli polskiego rządu nad elektrowniami jądrowymi wpisuje się w strategię zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego oraz pozwoli zagwarantować, że EJ przyniosą korzyści całej gospodarce i całemu społeczeństwu, a nie jedynie inwestorom. 

Źródło: PAP BIZNES
Udostępnij artykuł: