Kiedy kontrola państwowa służy obywatelom?

Finanse i gospodarka

Kontrola państwowa, prowadzona przez najwyższy organ kontroli - aby mogła dobrze służyć obywatelom - musi być niezależna. Taka tezę sformułowali uczestnicy panelu dyskusyjnego podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy.

W dyskusji wzięli udział: Prezes NIK Jacek Jezierski, prezes łotewskiego najwyższego organu kontroli Inguna Sudraba, profesor Szkoły Głównej Handlowej Artur Nowak-Far oraz Gijs de Vries, członek Europejskiego Trybunału Obrachunkowego.

Dyskutanci wskazali na istotne warunki niezależności wobec władzy wykonawczej i autonomii wobec władzy ustawodawczej:

  • możliwość swobodnego doboru tematów oraz formułowania programów kontroli
  • możliwość przeprowadzania kontroli wobec wszystkich podmiotów korzystających z pieniędzy publicznych
  • możliwość redagowania i swobodnego publikowania raportów pokontrolnych.

Źródło: www.nik.gov.pl

Udostępnij artykuł: