Kiedy przedsiębiorca musi złożyć zeznanie środowiskowe?

Firma

31 marca upływa termin złożenia przez przedsiębiorców zeznania środowiskowego. Obowiązek przygotowania takiego zestawienia dotyczy wszystkich, którzy „korzystają” ze środowiska – np. poprzez użytkowanie pojazdu, pobór wód czy składowanie odpadów.

Fot. Pixabay.com

31 marca upływa termin złożenia przez przedsiębiorców zeznania środowiskowego. Obowiązek przygotowania takiego zestawienia dotyczy wszystkich, którzy „korzystają” ze środowiska – np. poprzez użytkowanie pojazdu, pobór wód czy składowanie odpadów.

Kiedy przedsiębiorca musi złożyć zeznanie środowiskowe?

Kogo obowiązuje przygotowanie zeznania środowiskowego?

Samo przygotowanie zeznania obowiązuje wszystkich przedsiębiorców, włącznie z osobami prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą, jeśli tylko użytkują firmowy samochód. – Obowiązek dotyczy każdej osoby, która ma faktury za paliwo w swoich kosztach, nawet jeżeli samochód jest  wynajęty czy w leasingu albo osoby, która używa prywatnego samochodu i rozlicza go na kilometrówce – podkreśla Magda Sławińska-Rzemek, doradca podatkowy w firmie inFakt, oferującej nowoczesne rozwiązania księgowe.Ogólnie mówiąc, obowiązek przygotowania i przechowywania sprawozdania środowiskowego dotyczy wszystkich przedsiębiorców, jednak nie wszyscy muszą składać go w urzędzie. Przedsiębiorcy, w których przypadku opłata środowiskowa nie przekroczy 100 złotych, nie muszą składać zeznania w urzędzie.

Kogo obowiązuje przygotowanie i złożenie w urzędzie zeznania środowiskowego?

Przedsiębiorcy, w przypadku których opłata wynosi nie więcej niż 800 złotych, nie muszą płacić. Są oni jednak zobowiązani do złożenia zeznania w Urzędzie Marszałkowskim odpowiednim dla swojego miejsca zamieszkania.Każdy przedsiębiorca, którego wysokość opłaty za „korzystanie” ze środowiska przekracza 800 złotych, jest zobowiązany złożyć je w Urzędzie Marszałkowskim oraz uiścić należność.

Jak przygotować zeznanie środowiskowe?

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z 2014 roku zeznanie środowiskowe powinno składać się z wykazu zbiorczego oraz czterech wykazów szczegółowych:
  • Wprowadzanie gazów lub pyłów
  • Pobór wód
  • Wprowadzanie ścieków
  • Składowanie odpadów
– Aby dokonać rozliczenia zeznania, należy najpierw wybrać odpowiedni wykaz – tłumaczy Piotr Ciszewski, doradca podatkowy w firmie inFakt. – Przykładowo, podmioty, które wykorzystują tylko pojazdy osobowe, będą miały obowiązek złożenia wykazu z informacjami o gazach lub pyłach emitowanych do powietrza, dane według których zostały ustalone ich ilości oraz informacje o wysokości należnych opłat. Przedsiębiorca będzie więc zobowiązany do złożenia wykazu na temat wprowadzania gazów lub pyłów oraz wykazu zbiorczego.

Analogicznie mają obowiązek postąpić podmioty składujące odpady. Muszą zawrzeć w odpowiednim wykazie informacje o rodzaju odpadów, które składują oraz wyliczyć wysokość opłaty. – Uzupełniając wybrane wykazy, należy sprawdzić obowiązujące stawki opłat – przypomina Piotr Ciszewski.Wypełnianie wykazu należy rozpocząć od podania danych podmiotu takich jak: nazwa, adres, REGON, numer telefonu, rok, za jaki wykaz jest sporządzany oraz nazwę miejscowości, w której „korzysta się” ze środowiska. W kolejnym kroku konieczne jest wskazanie rodzaju „korzystania” ze środowiska i odniesienie go do właściwej tabeli, a następnie wyliczenie za pomocą odpowiedniego wzoru, jaka powinna być wysokość opłaty. – Przygotować zeznanie środowiskowe może przedsiębiorca lub – w jego imieniu – księgowy. Wystarczy przesłać mu faktury, a on wówczas przygotuje odpowiedni dokument, wyliczy wysokość opłat i prześle do Urzędu Marszałkowskiego – radzi Magda Sławińska-Rzemek.

Jakie kary za brak zeznania?

Przedsiębiorcy bardzo często nie zdają sobie sprawy z tego obowiązku, a kary za jego niedopełnienie mogą być bardzo dotkliwe. Wśród nich są:
  • Utrata prawa uzyskania dotacji lub (w określonych przypadkach) żądanie jej zwrotu;
  • Kary administracyjne;
  • Zapłata zaległości do pięciu lat wstecz wraz z odsetkami;
  • Marszałek województwa może odrzucić zeznania złożone po terminie, a wraz z nimi zakwestionować wysokość opłat i naliczyć wyższe.
Jeśli przedsiębiorca sam zechce rozliczyć zaległe opłaty, może to zrobić – wówczas należy naliczyć ustawowe odsetki i wraz z opłatą wpłacić na rachunek właściwego Urzędu Marszałkowskiego. Deklaracje zaś powinny zostać złożone wraz z czynnym żalem.

Źródło: inFakt

Udostępnij artykuł: