KIG: polska gospodarka skurczy się realnie o 2,2 proc. w 2020 roku

Gospodarka

Gospodarka skurczy się realnie o 2,2% w 2020 roku, zaś w przyszłym roku odbije do ok. wzrostu 3,8% z uwagi na efekt bazy, wynika z prognoz Krajowej Izby Gospodarczej (KIG). Miesiąc temu Izba prognozowała spadek tegorocznego PKB na 1,8% r/r.

Wykres spadkowy
Fot. stock.adobe.com/Trifonenko Ivan

Gospodarka skurczy się realnie o 2,2% w 2020 roku, zaś w przyszłym roku odbije do ok. wzrostu 3,8% z uwagi na efekt bazy, wynika z prognoz Krajowej Izby Gospodarczej (KIG). Miesiąc temu Izba prognozowała spadek tegorocznego PKB na 1,8% r/r.

"Pierwszy kwartał 2020 prezentował się nieco lepiej niż można było oczekiwać. Kwartały drugi przyniósł głęboki spadek PKB. W kwartale trzecim spadek PKB powinien być już niewielki. Niestety, w kwartale czwartym szybka poprawa aktywności gospodarczej nie będzie kontynuowana" - czytamy w "Comiesięcznym przeglądzie Makroekonomicznym".

W całym roku 2020 PKB w ujęciu realnym skurczy się o 2,2%. Wzrost w roku 2021 może okazać się wysoki (ze względu na efekty bazowe) i wynieść około 3,8%.

KIG prognozuje spadek realnej dynamiki PKB o 1,9% r/r w III kw. 2020 r., o 0,5% w IV kw. 2020 r. oraz wzrost o 2,4% r/r w I kw. 2021 roku.

Do grudnia liczba pracujących może skurczyć się o około 150 tys.

Obecnie KIG prognozuje, że do grudnia liczba pracujących może skurczyć się o około 150 tys. - przy założeniu skuteczności działań administracji określanych jako tarcza antykryzysowa.

"Jednocześnie liczba bezrobotnych zwiększy się prawdopodobnie do 1,09 mln, a stopa bezrobocia do 6,5%. Szczyt bezrobocia powinien przypaść na luty 2021, po którym sytuacja na rynku pracy zacznie ulegać stopniowej poprawie" - czytamy dalej.

KIG oczekuje zwiększenia rocznego wskaźnika inflacji do 3,5% w kolejnych miesiącach.

"Wciąż istnieją ryzyka w prognozowaniu inflacji - kurs walutowy, zmiany w strukturze wytwarzanego przez gospodarkę produktu, sytuacja rynku pracy, zmiany preferencji klientów" - ocenia KIG.

Wzrost dynamiki sprzedaży detalicznej

Izba spodziewa się wzrostu dynamiki sprzedaży detalicznej (nominalnie) w październiku o 2,3% r/r, w listopadzie wzrostu o 2,1% r/r.

Szacunek dynamiki produkcji sprzedanej przemysłu przewiduje wzrost w październiku o 1,9% r/r, w listopadzie - wzrost o 3,8% r/r, zaś produkcji budowlano-montażowej przewiduje spadek o 0,6% r/r w październiku i wzrost o 2,3% r/r w listopadzie.

Czytaj także: Komisja Europejska: PKB Polski w 2020 r. spadnie o 3,6 proc., inflacja HICP najwyższa w całej UE >>>

"Wpływ koronawirusa ujawnia się, redukując obroty towarowe oraz nadwyżkę wypracowywaną w usługach. Osiągane wynik są jednak znacznie lepsze niż w prognozach sprzed kilku miesięcy. Eksport towarów porównywalny jest obecnie z 43% PKB. Jest to wartość wysoka jak dla kraju o ludności i powierzchni Polski. Eksport usług porównywalny jest z 11% PKB, co również należy uznać za bardzo dobry wynik. Wskaźniki te są jedynie nieznacznie niższe niż przed początkiem kryzysu" - czytamy w raporcie.

Zadłużenie zagraniczne spada. Stosunek zadłużenia zagranicznego do PKB (obecnie 57%) i eksportu towarów (obecnie 133%) spada. Aktualny stosunek zadłużenia zagranicznego do PKB i eksportu jest niski, podała Izba.

Źródło: ISBnews
Udostępnij artykuł: